Hvilken forsikring er lovpålagt for arbeidsgiver å ha, for de ansatte?

Alle arbeidsgivere er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Yrkesskadeforsikringen gjelder for alle - både heltids- og deltidsansatte. Forsikringen dekker det økonomiske tapet hvis en ansatt får en yrkesskade. Erstatningssummene er basert på folketrygdens grunnbeløp (G) og kommer i tillegg til det folketrygden utbetaler. Yrkesskadeforsikringen kan også utvides med annen sykdom og fritidsulykke, men disse er ikke lovpålagt.

Les mer om yrkesskadeforsikring
 

Vi tilbyr også frivillige forsikringer til de ansatte som er med på å gjøre arbeidsplassen mer attraktiv: