Produktansvars-forsikring

Hvis du importerer, bearbeider, produserer eller selger produkter kan du bli erstatningsansvarlig dersom produktet gjør skade på ting eller personer. 

innehaver i butikk med produktansvarsforsikring mottar varer
Dekker erstatningskrav dersom en feil eller sikkerhetsmangel ved et produkt forårsaker skade.
Dekker både juridiske kostnader og utbetaling av erstatning.

produkt forsikret med produktansvarsforsikring

Hva dekker produktansvarsforsikring?

Produktansvarsforsikringen er en del av den alminnelige ansvarsforsikringen. Forsikringen dekker bedriften sitt rettslige erstatningsansvar (krav fra motpart).

Oversikten er forenklet. For detaljer, se vilkår

Dekninger Produktansvar
Produktansvar
- Ansvar for skade som produktene påfører personer eller ting
Juridisk bistand
- Hjelp til avklaring av erstatningsansvar ved skade
- Hjelp ved rettslig prosess

Standard forsikringssum er 10 millioner kroner, eller 150 G dersom bedriften jobber etter Norsk Standard sine kontrakter. Forsikringssummen kan økes ved avtale. 

Hva er produktansvar?

Produktansvar er aktuelt for alle som produserer, importerer, bearbeider eller setter sitt navn på et produkt. Her bærer du ansvaret dersom en sikkerhetsmangel eller svikt ved produktet forårsaker en skade på noe eller noen. Det vil si at det er en økonomisk risiko for bedriften, og derfor en veldig viktig forsikring for bedrifter som omfattes av ansvaret.


Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du ansvarsforsikring hos oss fra før, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift/landbruk.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 


Produktansvarsloven

Produktansvarsloven er loven som beskriver ansvaret som omfatter alle som produserer, importerer, bearbeider eller setter sitt navn på et produkt. I en slik rolle bærer man et stort ansvar dersom produktet eller produktene forårsaker skade.

Hva lurer andre på?

Har du hatt uhell eller skade?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }