Bestill veksel

Bestilling av veksel er forbeholdt våre bedriftskunder, samt lag og foreninger som har SpareBank1 Nord-Norge som hovedbankforbindelse. 


NOKAS er leverandør av veksel til SpareBank 1 Nord-Norge. 

Veksel må bestilles minimum 14 dager i forveien. Bestiller må disponere en konto og dette vil bli sjekket ved utlevering.

Pris på tjenesten er minimum 250 kroner per bestilling, se for øvrig prislisten. Vekselbestilling og pris belastes oppgitt konto ved mottak av bestilling.

Fyll ut feltene nedenfor for å bestille veksel: