Bestill veksel

Bestilling av veksel er forbeholdt våre bedriftskunder, samt lag og foreninger som har SpareBank1 Nord-Norge som hovedbankforbindelse. 


NOKAS er leverandør av veksel til SpareBank 1 Nord-Norge. 

Veksel må bestilles minimum 14 dager i forveien. Den som skal hente kontantene i valgt lokalbank, må være disponent på konto. Disponent kan bestilles i nettbank bedrift eller kontakt oss

Pris på tjenesten er minimum 250 kroner per bestilling, se for øvrig prislisten. Vekselbestilling og pris belastes oppgitt konto ved mottak av bestilling.

Fyll ut feltene nedenfor for å bestille veksel: