Borettslag- og sameieforsikring

Borettslag- og sameieforsikring, eller boligbyggforsikring som det også kalles, er skreddersydd for bygninger tilknyttet borettslag og sameier. 

Forsikringen dekker tap av husleie ved skade.
Garantert hjelp 24 timer i døgnet.
Hjelp av profesjonelle håndverkere – vi har kun avtaler med de beste.

Hva dekker forsikringen?

Du kan velge mellom ulike dekningsgrader.

Standardforsikring

 • Brannskader
 • Vannskader
 • Tyveri- og hærverksskader
 • Skade som skyldes snøtyngde og snøras fra tak
 • Bruddskade på bygningsglass og sanitærporselen
 • Skade som skyldes ekstraordinær svikt i bygningens bærende konstruksjon
 • Skade på hageanlegg
 • Naturskader (skred, storm, flo m.m.)
 • Huseieransvar - erstatningsansvar som eier av bygget kan pådra seg
 • Yrkesskade på ulønnet arbeidskraft

Toppforsikring

Toppforsikringen har alle de samme dekningene som standardforsikringen, men i tillegg dekkes:

 • Maskinskade
 • Styreansvar
 • Rettshjelp
 • Kriminalitet
 • Kunstnerisk utsmykning
 • Tap av gass, vann eller annen væske
 • Tap av penger og verdipapirer
 • Følgeskader av utett yttertak
 • Følgeskade av utett våtrom
 • Skadedyr

Tilleggsforsikringer

Både Standardforsikringen og Toppforsikringen kan utvides med tilleggsforsikringer:

 • Husleietap
 • Riving og rydding
 • Offentlig påbud

Vi tilpasser tilleggsforsikringene ut i fra ditt behov.

Har du hatt uhell eller skade?

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring. Hva betyr det for deg?