Løsøreforsikring

(eiendelsforsikring)

Løsøreforsikring, eller eiendelsforsikring som det også kalles, er bedriftens innboforsikring. Den dekker skader på maskiner, varer, utstyr og annet inventar som bedriften eier. 

Forsikringen kan tilpasses bedriftens behov, med dekningsgrader og tilleggsforsikringer.
Hjelp 24 timer i døgnet ved skade.
Dekker varer som blir transportert i bil og varer som er solgt på avbetaling.

Hva dekker løsøreforsikringen?

Vi tilpasser løsøreforsikringen til bedriftens behov. Du kan velge mellom ulike dekninger og tilleggsforsikringer.

Dekninger Brann Standard Topp
Brann
Naturskade
Vann og annen væske  
Tyveri og hærverk  
Ran og overfall  
Brudd på glass og skilt  
Transportulykke  
Annen tilfeldig og plutselig skade    
Maskinskade    

menn betaler i butikk med vareforsikring

Vareforsikring

Alle bedrifter er forskjellige. Vi har tilleggsdekninger for de fleste behov. 

Hvis du for eksempel driver innen varehandel, kan du forsikre økning av varebeholdningen i deler av året – for eksempel i forbindelse med sommerferien, jul og påske.

Ta kontakt med oss, så ser vi hva som passer best for deg og din bedrift.


Tilleggsdekninger Valgfri tilleggsdekning
Verktøy og varer som brukes flere steder
Eiendeler i bygning utenfor forsikringsstedet
Rekonstruksjon
Varer i fryserom og kjølerom
Varer i frysedisk og fryseskap
Biler og båter lagret ute, på forsikringsstedet
Ekstrautgifter
Riving og rydding
Varer i sesong
Bygningsmessig tilleggsinnredning
Glass/skilt
Ran av kontanter
Tank
Penger i verdiskap

Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har dere løsøreforsikring/eiendelsforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din bedrift. 

 

Har du hatt uhell eller skade?

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring.