Klientkonto

Administerer din bedrift klienters midler? Er bedriften lovpålagt å holde disse adskilt fra bedriftens midler? Da må midlene settes inn på en klientkonto.

Sikrer at midlene holdes adskilt mellom forvalter og klient
2 typer klientkonto, felles eller særskilt
Full oversikt i nettbank og mobilbank

Nyttig å vite om klientkonto

Passer for bedrifter som advokater, eiendomsmeglere, inkassobyråer og andre som er lovpålagt å skille mellom egne og klienters midler.

Det finnes 2 typer klientkontoer: 

  • Samlekonto - en felles konto i bedriftens navn for flere klienter
  • Særskilt konto - en konto for hver klient. Krever at klientens navn og fødselsnummer/organinsasjonnummer er registert på konto.

Det er kun klientforvalter eller person med skriftlig fullmakt fra klientforvalter som har rett til å disponere klientkontoer. Banken kan ikke bruke midler på klientkonto til motregning mot klientforvalter.

Kaffemøte på jobb

Bankens kunder er dekket av den norske innskuddsgarantiordningen på inntil 2 millioner kroner pr. innskyter.

For klientmidler innestående på felles klientkonto er klientforvalteren å anse som innskyter. For midler innestående på særskilt klientkonto er klient å anse som innskyter.


Priser og vilkår

3 måneders nibor
  • Margin -0,50 %
  • Nibor settes ukentlig
  • Årlig kapitalisering

  • Gebyrer for bruk av klientkontoen , herunder betalingstjenester, samt eventuelle overtrekksrenter belastes avtalt konto
  • Banken vil i henhold til oppgaveplikten etter ligningslovgivningen rapportere innestående og renter på både felles og særskilte klientkontoer til ligningsmyndighetene
  • Det er klientforvalter selv som informerer den enkelte klient om hvor stor andel vedkommende har av innestående på klientkontoen
  • Klientforvalter må dokumentere klientens navn, adresse og fødeselsnummer/D-nummer eventuelt organisasjonsnummer ved opprettelse av særskilt klientkonto

 


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }