Spond Club

Spond Club er et enkelt verktøy for medlemshåndtering i lag og foreninger - integrert med den populære Spond-appen. 

Alltid oppdaterte medlemslister
Enkelt å kommunisere med medlemmene
Rask og sikker betaling av medlems- og treningsavgift

Hvorfor Spond Club?

 - Fordelen med Spond Club er at du får både et godt medlemsregister, effektiv kommunikasjon og en fleksibel betalingsløsning i det samme medlemssystemet. Dette gjør Spond Club til et fremtidsrettet system som kan bidra til klubbens videre utvikling, samtidig som vi vet at Spond har en levedyktig modell som også sørger for at de vil fortsette den gode utviklingen.

Mads Vik Tvedte, sportslige leder, Fana IL fotball