Dette må du ha orden på i virksomheten

Bedrifter må være god på 3 områder for å lykkes.  Det første og åpenbare er kjernevirksomheten – faget.  Det andre er at virksomheten må være god med kunder, marked og salg. Det tredje er kontroll på økonomi og forretningsmessig orden.

Forskning viser at de beste bedriftene i verden lykkes med disse 3 områder, og vår erfaring er at alle, både små og store virksomheter, må lykkes med alle 3 områder.

  1. Kjernevirksomheten/fagkompetansen og den grunnleggende kvalitet i det som drives må være på plass. Butikken må drives ordentlig, ingeniøren må kunne sitt fag osv. Det du leverer/selger må ha kvalitet og verdi.
  2. Kundebehandling og salg må fungere godt for å sikre virksomhetens inntekter over tid.  Leveransedyktighet og logistikk må fungere over tid.
  3. Økonomisk oversikt/orden i forretningsavtaler, altså en generell «ryddighet» i driften er viktig både for lønnsomheten, effektiviteten i driften, og omdømme til virksomheten.

Økonomi og forretningsorden

Man kan «outsourse» og få bistand til mye på det siste området, men til syvende og sist er det virksomhetens ledelse og styre som er ansvarlig for oversikt og «forsvarlig kontroll på virksomheten». Ledere bør ikke miste nattesøvnen pga. utfordringer virksomheten, det være seg regnskap, kontorarbeidet, manglende økonomisk oversikt eller bekymring for om regler og frister overholdes. Det er heller ikke noe som bør håndteres som et kveldsarbeid for lederen. Regnskapshuset’s oppgave er å hjelpe kundene med rutiner og praktisk ivaretakelse av områder som regnskap, lønn og HR og andre forretningsadministrative områder.

IT – sikkerhet og trygghet

I dag handler mye om effektive IT løsninger for å forenkle og Regnskapshuset leverer programvare og mobilapper som gjør håndteringen av regnskapsbilag og lønn mer effektivt. Vi har investert i IT løsninger med samme høye sikkerheten som SpareBank 1 har. Vi sitter med sentrale og forretningskritisk kjernedata for våre kunder, det være seg innen regnskap, ansatte og sikkerhet er viktig å ha på et høyt nivå i dagens risikobilde.  Som en del av et børsnotert Finanskonsern har vi  alltid ekstra fokus på risikostyring, rutiner, GDPR (personvern mv) og kvalitet i alt vi gjør. I tillegg til dette er Regnskapshuset en ERP leverandør og sertifisert Vismapartner. Vi har egen IT avdeling.

Kompetanse er viktig og en trygghet, det handler om kontinuerlig kompetansebygging gjennom en rekke kanaler (fysiske, digitale osv) og det handler om hvem vi rekrutterer. Regnskapshuset har satset mer enn de fleste på dette, og da tenker jeg på mer enn at vi har flere statsautoriserte revisorer som jobber hos oss med regnskap, skatt, ledelse osv. Vi er over 200 ansatte i det som er Nord-Norges største virksomhet innen regnskap og rådgiving.