Lønn og personal

Vi hjelper deg å gjøre ledelse av personal enklere.

Rett lønn, til rett tid, til rett medarbeider
Personaladministrasjon, arbeidsavtaler, personhåndbok og oppfølging mot NAV
Pensjon og personalforsikring, system og rådgivning for god personalforvaltning

Er du interessert og ønsker å bli kontaktet?Snn-Prosjektregnskap

Hvorfor velge oss på lønn og personal?

Når du velger oss ivaretar vi dette på en fortrolig og profesjonell måte. Vi ønsker å bidra til økt medarbeidstilfredshet i din virksomhet gjennom en profesjonell lønns- og personaladministrasjon.

Som arbeidsgiver oppnår du økt fleksibilitet med løsninger tilpasset din bedrift. Vi har løsningene du kan vokse med og som forenkler og effektiviserer lønnsområdet. Du trenger ikke bekymre deg for fravær, ferie eller personalutskiftinger. 


Hvilke lønns- og personaltjenester kan vi hjelpe deg med?

Lønn og personal er et område i stadig endring. Uansett bransje eller størrelse har vi løsninger å tilby deg og din bedrift. Se eksempler på hva vi kan tilby: 

Lønn og utlegg
Få tilgang på systemer som gjør det enkelt å finne ut hva du skal betale ut i lønn og godtgjørelse.
HR-tjenester
Trenger bedriften hjelp i en ansettelsesprosess eller med personalsaker?
Pensjon og forsikringsordninger
Noen pensjons- og forsikringsprodukter er pålagt, mens andre er goder for at de ansatte skal være trygge og fornøyde.

Kontakt oss

Telefon
416 09 999 eller
915 02244

Våre kontorer
Finn ditt regnskapshus