Lønn og utlegg

Få tilgang på systemer som gjør det enkelt å finne ut hva du skal betale ut i lønn og godtgjørelse.

Du får effektive systemer for registrering av timer og fravær.
Dine ansatte kan registrere utlegg, diett og kjøregodtgjørelse mens de er på farten.
Du får sendt inn riktige rapporter til det offentlige i tide.

Er du interessert og ønsker å bli kontaktet?Lønnsutbetaling

Vi leverer løsninger som gjør det lett for dine medarbeidere å registrere timer, utgifter og reiseregninger enten de er på arbeidsplassen eller ute på farten. På den måten får du et nøyaktig grunnlag for å betale ut lønn. Du kan velge å overlate utbetalinger til oss eller gjøre det selv.

 

Rapportering til det offentlige

Som arbeidsgiver må du levere en melding til skattemyndighetene på hva din ansatte har mottatt av lønn og godtgjørelser. Denne rapporteringen kan du overlate til oss. Dersom du ønsker kan vi også ta oss av refusjoner i forbindelse med sykepenger fra NAV.

Andre tjenester innen lønn og personal

Tjenestene leveres av SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge, et datterselskap av SpareBank 1 Nord-Norge.

Ansatte og ansettelser
Systemer og rutiner skaper orden og forutsigbarhet. Vi hjelper deg å være bedre rustet for gode og onde dager som arbeidsgiver.
Pensjon og forsikringsordninger
Noen pensjons- og forsikringsprodukter er bedriften pålagt å tilby sine ansatte. Andre produkter er goder for at de ansatte skal være trygge og fornøyde.

Kontakt oss

Telefon
416 09 999 eller
915 02244

Våre kontorer
Finn ditt regnskapshus

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }