Pensjon

En god pensjonsordning kan være et konkurransefortrinn i kampen om de beste ansatte. 


Fem kjappe om pensjon

1. De fleste bedrifter med ansatte er lovpålagt å spare til pensjon. Det heter obligatorisk tjenestepensjon, og kalles også OTP.

2. 1. juli 2021 trådte det i kraft en ny forskrift, som skal sikre at alle ansatte får pensjonssparingen de har krav på. Les mer om OTP-loven.

3. En god pensjonsordning kan gjøre deg til en mer attraktiv arbeidsgiver. En tusenlapp ekstra i pensjon vil i det lange løp bety mye mer enn en tusenlapp ekstra i lønn. Les mer om pensjon fra arbeidsgiver.

4. Både bedriften og de ansatte får skattefordeler av pensjonssparing.

5. Selvstendig næringsdrivende kan også spare til pensjon, selv om det ikke er lovpålagt.

Bedriftsrådgiver Karianne forklarer hva bedriften må ha i pensjonsavtalen 

Video placeholder image

Film med bedriftsrådgiver Karianne


Automatisk oppdatering med a-meldingen

Fremover vil informasjon fra a-meldingen bli delt med pensjonsselskapene. Dette gir flere fordeler for deg som kunde: 

 • Mindre rapportering
 • Bedre oversikt og enkel kommunikasjon
 • Sikrer arbeidstakere korrekt pensjon

For at vi skal kunne hente informasjon fra a-meldingen må du bekrefte at vi er din pensjonsleverandør!


To typer pensjonsordninger

Innskuddspensjon

 • Den vanligste formen for pensjonssparing.
 • En prosentsats av lønnen til dine ansatte settes av til pensjon.
 • Innskuddspensjon gir forutsigbare kostnader for bedriften, og god avkastning for de ansatte.
 • De ansatte kan selv få velge hvor forsiktig eller offensivt de ønsker å være i pensjonssparingen sin.

Les mer om innskuddspensjon

Les mer om innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende

Hybridpensjon

 • En ny pensjonsordning som er en mellomting mellom innskudds- og ytelsespensjon.
 • Sikrer lik pensjon til kvinner og menn.
 • Pensjonsutbetalingen kan vare hele livet.
 • Dere kan velge mellom garanti eller investeringsvalg.

Les mer om hybridpensjon

Hvem må ha obligatorisk tjenestepensjon (OTP)?

 • Alle bedrifter med minst to ansatte som jobber 75 prosent stilling eller mer.
 • Alle bedrifter med minst en ansatt i tillegg til eier, som jobber 75 prosent stilling eller mer. 
 • Bedrifter med ansatte som jobber 20 prosent stilling eller mer – som til sammen utgjør minst to årverk.

Hva er obligatorisk tjenestepensjon (OTP)? Les mer her

Hva er ytelsespensjon?

 • Ytelsespensjon er vanlig for de som er ansatt i det offentlige, og blir i dag lite brukt i private bedrifter. 
 • Den ansatte får en fast prosentsats av sluttlønnen utbetalt som pensjon. 
 • Ytelsespensjon er ikke lenger i salg.

Illustrasjon: egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto er en lovbestemt konto der dine ansatte får samlet all sin innskuddspensjon - også fra tidligere arbeidsgiver.

Hva må du som arbeidsgiver vite om egen pensjonskonto?

Pensjonssparing leveres av SpareBank 1 Forsikring AS

Ansvarlig forvaltning for en bærekraftig framtid

Bærekraft er utgangspunktet for vår forvaltning. Det skal være enkelt å ta gode bærekraftige valg når du velger pensjonsleverandør. Sparer bedrfiten til pensjon hos oss kan dere være trygge på at bærekraft er godt ivaretatt.

Mer pensjon for pengene

Ifølge norskpensjon.no har ansatte i bedrifter med innskuddspensjon i SpareBank 1 oppnådd en avkastning blant markedets beste i en årrekke. Det stemmer bra med vårt mål om å sikre bedriftens ansatte en best mulig pensjon, du får rett og slett mer pensjon for pengene!