Slik skaper du en attraktiv arbeidsplass

I en tid der flere bransjer sliter med rekrutteringen, og det er stor kamp om de beste hodene, er det desto viktigere å være en attraktiv arbeidsgiver.

Sett av 10 minutter og få med deg tips og råd til hvordan din bedrift kan lykkes i kampen om de beste hodene.

Video placeholder image
  1. Økonomiske virkemidler – Gode pensjon og forsikringsordninger. Bonus, overskuddsdeling, eierskap. Ulike ansattgoder og -rabatter. Husk at det er viktig å informere ansatte, slik at de kjenner til og kan bruke de økonomiske fordelene.
  2.  Kompetanse – Et kompetent miljø med muligheter for utvikling, for eksempel gjennom kurs og konferanser. Framsnakking og synliggjøring av bedriften.
  3.  Arbeidsmiljø – Mangfold, sosiale sammenkomster, fysisk aktivitet, tilrettelegging og muligheten til fleksibel arbeidstid/bruk av hjemmekontor.
  4. Trygghet og nettverk – Trygge og gode rammevilkår for familien. Inkludering i lokalsamfunnet er særlig viktig for tilflyttere.
  5.  Samarbeid​ – Rekruttering på tvers av bransje og geografi. Dette kan inkludere samarbeid med konkurrenter, for å lokke arbeidstakere til Nord-Norge.

Ønsker du å snakke med oss om pensjon?