Aksjesparekonto

1. september kommer Aksjesparekonto som gjør det lettere og mer lønnsomt å spare i aksjer og aksjefond. 

 • Spar skatt – du betaler først skatt når du tar gevinsten ut fra kontoen.
 • Du kan enkelt kjøpe og selge aksjer og aksjefond.
 • Kontoen er gratis og du har full kontroll og oversikt i nettbanken.

Slik fungerer aksjesparekonto

Du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond, og du kan ta ut pengene du satte inn uten å skatte. Dette gjelder så lenge gevinsten av sparingen blir stående på kontoen. Det er først når gevinsten tas ut av kontoen, at du må betale skatt. 

Eksempel: Du setter inn 100.000 kroner i et aksjefond som stiger 25 prosent. Du kan ta ut 100.000 og investere gevinsten på 25.000 på nytt uten å skatte av det.

Er aksjesparekonto noe for deg?

Kontoen er ikke bare for avanserte aksjehandlere, men passer også for deg som: 

 • Har aksjer, aksjefond eller egenkapitalbevis. Er de spredt flere steder, kan de samles i en Aksjesparekonto. 
 • Har planer om å starte langsiktig sparing i aksjer eller aksjefond.
 • Vil ha frihet til å ta ut pengene du satte inn uten å betale skatt.
 • Vil kjøpe og selge aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis uten å betale skatt.

Det lønner seg å være tidlig ute

Aksjesparekonto har en såkalt fredningsperiode. Det vil si at du kan flytte alle aksjer og fond inn på kontoen uten å betale skatt – i hele 2017.


Våre tolkninger av aksjesparekonto:

 • Du kan investere i aksjer i børsnoterte selskaper i Norge og EU/EØS, men ikke utenfor EU/EØS som for eksempel amerikanske aksjer.
 • Det legges opp til at ETF’er skal kunne inkluderes i investeringsuniverset.
 • Rentepapirer, derivater, ETN’er og unoterte aksjer kan ikke plasseres i en aksjesparekonto.
 • Kombinasjonsfond med rente-andel større enn 20 % kan ikke plasseres i en aksjesparekonto.
 • Det er ikke mulig å motta renter på penger som står plassert i aksjesparekontoen som ved et vanlig bankinnskudd.
 • Det pågår diskusjoner om utbytte skal være skattefritt innad i aksjesparekontoen eller utbetales til ordinær konto som medfører løpende beskatning.
 • Du er juridisk eier av aksjene og fondene du eier gjennom aksjesparekontoen og kan delta på generalforsamling.
 • Gevinsten ved realisasjon av aksjer og fondsandeler skattlegges når den tas ut av aksjesparekontoen.
 • Gevinsten skattlegges som aksjeinntekt. I 2017 er det 29,76 %.
 • Det er kun gevinst utover innskutt kapital i kontoen som kommer til beskatning.
 • Vi beregner og rapporterer riktig skattegrunnlag hvis du tar ut gevinst.
 • Beholdningen din i aksjesparekonto verdsettes til 90 prosent av formuesverdien i 2017.
 • Du får skjermingsfradrag som beregnes på grunnlag av kontohavers innskudd på aksjesparekontoen.

Hva lurer andre på?