landbruksdriftsbygning i brann og brannmann som jobber med å slukke

KUNDEFORDEL

Brannvarsling i landbruket

Å varsle et branntilløp tidlig er avgjørende for om mennesker, dyr og bygninger kan reddes fra en katastrofe. Vi har som mål å varsle brann tidlig og redusere antall branner. 

Godkjent brannalarmanlegg gir 20 % forsikringsrabatt*
Reduserer sjansen for at liv går tapt
brann i et hus

Viktig med riktig sikring

Mange alvorlige branner rammer landbruket hvert år, hvor både menneskeliv og dyreliv går tapt. Det viktigste du kan gjøre for å unngå at en brann starter på gården din er å ha god kontroll på det elektriske anlegget. Skulle det imidlertid oppstå brann, er det helt avgjørende at du får tidlig varsel.

På grunn av det tøffe miljøet i en driftsbygning vil vanlige detektorer feile etter kort tid. Støv, fukt og ammoniakkgasser er bare noen elementer man må ta hensyn til. Derfor er det viktig at du har riktig type brannalarm.

I forskriftene for velferd og hold av produksjonsdyr stilles det blant annet krav til brannsikring, brannvarsling, brannslukningsutstyr og rømningsveier. Når det gjelder brannvarsling, kreves det at bygninger som huser dyr over et visst antall skal ha installert brannvarslingsanlegg. For eksempel er det krav om brannalarmanlegg dersom man har minst 30 storfe eller minst 10 hester. Brannvarslingsanlegget må også etterses og prøves jevnlig.

Tradisjonelle røykvarslere tåler ikke å stå i fuktige, korrosive miljøer som fjøs og drivhus. Da vil de bli ødelagt etter kort tid. Der vil en aspirasjonsdetektor oppdage røyk uansett miljø.

En aspirasjonsdetektor som for eksempel Elotec Aspect monteres i driftsbygningen og kobles til et rørsystem som festes i taket i fjøs, låve og korntørke. Avhengig av lengden på røret, borres et vist antall hull slik at luftgjennomstrømningen i røret blir riktig. I aspirasjonsdetektoren sitter det en vifte som suger luft igjennom røret. Et filter sørger for å filtrere bort støvet og en kondensflaske fjerne fuktigheten før luften går inn i detektorkammeret. 

Det skal ta maks 60 sekunder fra røyk trenger inn i enden av røret til alarmen går. I aspirasjonsdetektoren står det et filter som fjerner støv, fukt og smuss. Når luften er fri for støv og fuktighet går luften inn i sensorkammeret der luften analyseres for røyk og går i alarm om det detekteres røykpartikler.

Ved kjøring med traktor på låven eller ved spyling i fjøs eller melkerom må aspirasjonsdetektoren kobles ut for ikke å gi falsk alarm. Dette gjøres enkelt ved å trykke på en fjernkontroll som man henger i traktoren eller på nøkkelknippet.

I garasjer, våningshus og andre bygninger velger man optiske røykdetektorer eller varmedetektorer ut i fra miljøet. Selve sentralen plasseres i våningshuset. Her har man et kodetablå som viser alle alarmer og hendelser. Sirene monteres i alle bolighus og ute på veggen. I fjøset er det vanlig å montere blinklys for ikke å stresse dyrene unødvendig ved alarm.

  • Det hjelper lite om det er installert brannalarm i driftsbygninger hvis man er på tunet når alarmen går. 
  • Vårt forsikringsselskap stiller krav til at brannalarmer som brukes i landbruket skal være tilkoblet en GSM utringer, som sørger for at de på gården får et varsel på mobiltelefon i tillegg.
  • EloRa EloTemp-sensorene til Elotec varsler deg på SMS/mail ved unormale temperaturendringer. Det betyr at hvis alarmen går kan du ringe elektrikeren og få feilen fikset, før det begynner å brenne. Da har du full kontroll også mellom el-kontrollene og kan oppdage brannfare før det er for sent.

Det er viktig å huske at også bolighuset på gården bør utstyres med brannalarmanlegg. Her kan vi anbefale et trådløs brannalarmanlegg som er godkjent etter EN-54 standarden. Det kan enkelt tilpasses alle typer boligbygg uten å være verken fordyrende eller gå på bekostning av sikkerhet. Med dette systemet kan du få et skreddersydd brannalarmanlegg etter TEK-17, uten å trekke en eneste kabel.

*Brannalarmanlegg godkjent etter NS3960, tillegg B gir 20 % rabatt.

Trygg og sikker gårdsdrift

Å være bonde er et av de mest ulykkesutsatte yrkene i Norge. Hvert år skjer flere tusen ulykker. Klarer vi å ta vare på og beskytte verdiene på gården gjennom skadeforebygging og gode rutiner, legger vi til rette for en tryggere og mer bærekraftig gårdsdrift. 

Se hva du kan gjøre for å redusere risikoen for skader på gården.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }