Bilde av bonde og ku utendørs

TIPS OG RÅD

Trygg og sikker gårdsdrift

Klarer vi å ta vare på og beskytte verdiene på gården gjennom skadeforebygging, legger vi til rette for en tryggere og mer bærekraftig gårdsdrift. 

malespann. illustrasjon.

7 av 10 bønder frykter for klimaendringene med tørke- og flomskader.

Konfetti. Rosa. Illustrasjon

I 2022 ble det registrert totalt 10 branner der (1.199) husdyr døde.

signatur på papir. illustrasjon.

2 av 3 branner i landbruket skyldes feil i el-anlegget.

Brannsikkerhet

God brannsikkerhet gir en tryggere gård og lavere pris på forsikringene. Har du stilt deg selv disse spørsmålene?

Vet du status på gårdens el-anlegg?

Foreta en el-kontroll med termografering av hele gårdens el-anlegg og få 20 % rabatt.

Har du oversikt over brannalarmanlegget?

Med FG-godkjent utstyr og alarmkravene oppfylt får du 20 % rabatt på forsikringene.

Hvor tidlig ville du oppdaget branntiløp?

Varmeutvikling er første tegn til at noe er galt. Med varmesensorer installert gir vi deg 10 % rabatt.

Er du forberedt?

Som gårdbruker mister du ikke bare hjemmet ditt ved brann. Brannforebygging kan være den beste forsikringen du velger.

HMS i landbruket

Gode rutiner for helse, miljø og sikkerhet bidrar til å gjøre gården til en trygg arbeidsplass, et trygt sted å bo, og ikke minst henger det godt sammen med lønnsomheten på gården.

Hvert år skjer det flere tusen ulykker på gårder rundt i Norge. De fleste ulykker kan unngås med gode rutiner.

Visste du at ...

..kompaktlasteren din kan utgjøre brannfare?

Siden 2015 er det registrert 41 branner i driftsbygninger som kan knyttes til kompaktlastere.

..alarmsystemet må oppgraderes før 2025?

I 2025 stenger Telenor 2G-nettet, som betyr at alarmsystemet må oppgraderes innen den tid. 

..bønder er blant de mest ulykkesutsatte?

Mange ulykker kan unngås med gode arbeidsrutiner og godt vedlikehold.

..7 av 10 bønder frykter for klimaendringene?

De siste ti årene har vært våtere og mer ekstremt. Forebygging av tørke- og flomskader er viktig.

Har du vår helseforsikring, får tilgang på gratis medisinsk rådgivning over telefon. Telefonen er døgnåpen og hele familien din kan bruke den.

Les mer om helsehjelp for landbruk og bedrifter.

Branner i solcelleanlegg

Det har den siste tiden vært en økning av branner som starter i solcelleanlegg. Mangelfull dokumentasjon og feil montering er vanlige årsaker. Vi anbefaler alle som har solcelleanlegg eller som skal gå til anskaffelse, om å gå gjennom dokumentasjonen. Hvis det er mangler eller feil, bør du få det rettet.

Viktige sikkerhetstiltak
En viktig sikkerhetsfunksjon er DC-bryteren som slår av strømmen i solcelleanlegget i tilfelle brann. Feil montering av denne bryteren kan føre til brannfare. DC-bryteren skal monteres på en ikke-brennbar plate for å begrense skadene ved en eventuell brann. Vi anbefaler også å ha brannslukkingsutstyr i nærheten av solcelleanlegget. 

Hva lurer andre på?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }