Hva betyr begunstigelse?

Begunstigelse betyr at du velger hvem som skal motta forsikringssummen din hvis du dør. Den begunstigede personen får utbetalingen, og kan bruke den til å nedbetale gjeld og dekke utgifter ved din død.

Det er mange husstander i Norge som er avhengig av to inntekter, og som må gjøre store økonomiske endringer om en av inntektene forsvinner. I ytterste konsekvens betyr det at hen må selge huset og andre eiendeler.

Hvis du har en livsforsikring - enten i form av en privat livsforsikring, en kollektiv livsforsikring (via forbund) eller en gruppelivsforsikring (via arbeidsgiver), bør du velge hvem som skal være begunstiget. Hvis du ikke har valgt hvem som skal være begunstiget, vil forsikringssummen følge arverekken din. Det er viktig å huske at samboeren din ikke automatisk er en del av arverekken din med mindre dere er gift eller registrerte partnere.

Du kan legge til flere personer som begunstiget om du ønsker. Da får hver person sin andel av forsikringssummen hvis du dør. Dette gjør du enten når forsikringen blir kjøpt, eller du kan endre det i etterkant ved å fylle ut skjema for begunstigelse.

Velg først gruppelivsforsikring, LOfavør grunnforsikring eller privat livsforsikring.