dame sitter på pc og går igjennom livsforsikringspapirene

Livsforsikring utbetaling

Utbetalingen fra en livsforsikring er den summen som står i livsforsikringsavtalen. Men, hvor mye er det, og hvem arver utbetalingen?

Hvem får utbetalt livsforsikringen?

Utbetalingen fra en livsforsikring er en skattefri engangsutbetaling, som går til din ektefelle.

Hvis du ugift eller separert går utbetalingen til arvingene dine etter arveloven eller testamentet, med mindre det står noe annet i forsikringsavtalen (kalt begunstigelse).

Forsikringssummen er den du valgte da du kjøpte eller sist endret forsikringen, og står i forsikringsavtalen.

Velg hvem som får utbetalingen
Når du kjøper livsforsikring velger du hvem som får utbetalingen, men du kan også endre dette når du selv ønsker ved å sende inn skjema for begunstigelse. Du kan dele beløpet ved å legge til flere personer. Da vil dette stå i forsikringsavtalen under begunstigelse. Denne måten å fordele på er vanlig hvis du ikke er gift, men har samboer.

mann forrvirret rundt hvem som arver utbetalingen fra livsforsikringen

alenefar og barn med regntøy

Viktig!
Livsforsikring for samboere

Mens ektefeller automatisk er sikret, må samboere ta et aktivt valg for å sikre hverandre. Har du en livsforsikring, og vil du at samboeren din skal få utbetalingen, må du fylle ut skjema for begunstigelse. Hvis du skulle dø uten at samboeren din står som begunstiget i forsikringsavtalen, vil ikke samboeren din motta noen forsikringsutbetaling. Utbetalingen vil da følge arverekkefølgen etter arveloven og testamentet. Det kan gi økonomiske konsekvenser for dine etterlatte med tanke på felles gjeld.

Husk at dere også kan ha livsforsikringer gjennom arbeidsgiver (gruppelivsforsikring) eller medlemskap i fagforeninger, som for eksempel LOfavør Grunnforsikring.
 

Ønsker du livsforsikring på samboeren din?

Det er vanlig å kryssforsikre hverandre, slik at dere sikrer økonomien til hverandre ved dødsfall.


Har du særkullsbarn?

Særkullsbarn er barn du har med en tidligere partner. 

Hvis det skjer et dødsfall, har dette barnet rett til arven sin med en gang. Særkullsbarn vil ikke nødvendigvis akseptere at nåværende partner sitter i uskiftet bo (for eksempel beholder huset eller hytta uten å fordele arv). De har rett til å kreve sin del av arven med en gang, knyttet til alle eiendelene den avdøde etterlot seg. 

Hvis du eller partneren din har særkullsbarn, bør dere vurdere å sette hverandre opp som begunstiget på forsikringen, og eventuelt øke forsikringssummen tilsvarende særkullsbarnets rettighet på arv. Denne forsikringssummen kan bidra til å sikre at skiftet med særkullsbarna ikke blir en like stor økonomisk belastning.

familie på tre med et særkullsbarn

Hvem får utbetalingen når ingen er begunstiget?

Hvis den avdøde ikke har valgt begunstiget, vil utbetalingen gå til ektefelle. Hvis avdøde var ugift eller separert vil utbetalingen følge arverekkefølgen i arveloven og testament.

Etter arvereglene tilfaller arven den eller de som befinner seg i den nærmeste arveklassen. Arverekkefølgen i arveloven er delt i tre arveklasser: 

  • Arveklasse 1
    - avdødes etterkommere: barn, barnebarn, oldebarn osv.
  • Arveklasse 2
    - avdødes foreldre og deres etterkommere: søsken, deres barn osv.
  • Arveklasse 3
    - avdødes besteforeldre deres etterkommere.

Les mer om arveoppgjør

meld skade livsforsikring ikon

Har noen i nærmeste familie gått bort?

Inntektene reduseres mer enn utgiftene

Visste du at hvis en av familiens forsørgere dør, reduseres familiens utgifter med 20 %, mens inntektene ofte reduseres med mye mer?

Helseerklæring

Når du kjøper en personforsikring er det lovpålagt å levere helseopplysninger. Dette gjør du ved å svare ærlig på alle spørsmålene i helseerklæringsskjemaet. 


Hva lurer andre på?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }