Hva er yrkesskadeforsikring?

Yrkesskadeforsikring er en personalforsikring arbeidsgiver er lovpålagt (lov om yrkesskadeforsikring) å kjøpe til de ansatte. 

Yrkesskadeforsikringen dekker personskade, yrkessykdom eller dødsfall som er forårsaket av arbeidsulykke, arbeidsprosesser eller påvirkning fra skadelige stoffer i forbindelse med arbeid. Yrkesskader inkluderer både fysiske og psykiske skader og sykdommer. 

Som hovedregel er ikke en belastningsskader å anse som yrkesskader, og er derfor ikke dekket av yrkesskadeforsikringen. Har bedriften yrkesskadeforsikring hos oss kan denne også utvides med forsikring for annen sykdom, fritidsulykkesforsikring og sykelønnsforsikring.


Les mer om hva som dekkes av yrkesskadeforsikringen.
 

Ønsker du å kjøpe yrkesskadeforsikring for dine ansatte?


Les også: