Finansiering

Når du skal starte bedrift, trenger du penger. Sjekk hvordan du kan finansiere oppstarten.

Hvor mye penger trenger du?

Mange undervurderer kapitalbehovet når de skal starte bedrift. Før du går i gang må du være sikker på at du har penger nok til å dekke oppstartskostnadene og alt av løpende utgifter i tiden før du får inntekter. Du bør derfor bruke god tid på å lage gode budsjetter. 

Egenkapital og investorer

Det vanligste er å finansiere oppstarten med egenkapital og lån. Egenkapital vil si egne sparepenger eller penger du skaffer på annet vis, for eksempel fra familie og venner. Det går også an å få tak i profesjonelle investorer, som bidrar med penger eller kompetanse eller begge deler – ofte i bytte mot eierandeler i bedriften.

Video placeholder image

Støtteordninger

Det finnes flere ordninger for støtte og tilskudd du kan søke på. 

 • NAV
  Hvis du mottar dagpenger fra NAV, kan du søke om å beholde disse mens du planlegger og etablerer bedriften din. 
 • Innovasjon Norge
  Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Da kan du søke om markedsavklaringstilskudd fra Innovasjon Norge.
 • Stiftelser og fond
  I Legathåndboken finner du en oversikt over private stiftelser og fond som gir støtte til ulike formål. 
 • Andre offentlige støtteordninger
  På Altinn finner du en oversikt over en rekke støtteordninger fra det offentlige. 
 • Kommune og fylke
  Sjekk med din kommune og fylkeskommune om de har noen støtteordninger du kan søke på. Mange kommuner har for eksempel egne næringsfond.

Sjekk hvilke krav som gjelder

Husk å sette deg inn i hvilke krav som gjelder for den finansieringsformen du velger. Skal du låne penger i banken for eksempel, kreves det en viss egenkapital eller at vi kan ta sikkerhet i andre verdier.