Muggsopp og råte

Har du hytte- eller husforsikring hos oss kan du oppgradere med tilleggsforsikring for muggsopp, råte og insekter.

Hva dekker forsikring for muggsopp og råte?

Forsikringen dekker skader som har oppstått ved råte, sopp eller insekter som ødelegger bygningen. Skaden kan ha startet sin utvikling før du kjøpte forsikringen, men du er kun dekket for skadene som har oppstått etter du kjøpte forsikringen.

Oversikten er veiledende. Se her for detaljerte vilkår.

Dekning Forsikring for
muggsopp og råte
Skade på hus/hytte* ved råte, ekte hussopp
og andre typer sopp som ødelegger tre.
Skade på hus/hytte* som skyldes insekter. 
Utgifter til bekjempelse av insekter
som gjør skade på hus/hytte*.
svartmugg i tak på hus

*Fullverdiforsikret hus/hytte.

Med skade menes her fysisk skade på bygning/bygningsdel, svekket isolasjonsevne og lukt. Med bekjempelse menes reduksjon eller utryddelse.

Allerede kunde?

Er du usikker på om du har tilleggsdekning for muggsopp, råte og insekter kan du sjekke dette i mine forsikringer, mobilbanken eller nettbanken.

Egenandel

Ved skade på huset eller hytta er egenandelen den samme som for husforsikringen eller hytteforsikringen. Egenandelen velger du selv når du kjøper hus- eller hytteforsikringen.

Ved bekjempelse av insekter er egenandelen 2.000 kroner.

 


Vilkår for Hus-, Innbo- og
Sopp-, råte, og insektsforsikring

Vilkår

Her kan du laste ned fullstendige vilkår som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.

Har du forsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for deg. 

Tilleggsforsikring til husforsikring:

Ønsker du tilleggsforsikring for muggsopp og råte?

Har du allerede forsikring hos oss og ønsker du å bestille denne tilleggsdekningen kan du kontakte oss.


melde skade ikon

Har du oppdaget råte, muggsopp eller insekter?