Finansier bilen i eget billån


Boligverdiene har økt kraftig de siste årene. Dette har gjort det mulig å spare rentekostnader ved å benytte boliglånet til å finansiere bilkjøpet. Normalt vil du kunne spare noen kroner i rentekostnader med en slik løsning, men vær klar over at dette kan ende opp som en kostbar løsning.

Finansiering av bilkjøpet med bruk av boliglån kan ha ulemper. Har boliglånet en nedbetalingsprofil på 20 år så vil du med stor sannsynlighet sitte igjen med en restgjeld den dagen bilen skal selges. Dette fordi verdifallet på bilen er større enn nedbetalingen på boliglånet. Bytter du bil ofte kan du risikere at gjelden på boligen øker og dermed reduserer handlingsrommet ditt.

Vi anbefaler derfor et eget billån med tilpasset løpetid slik at nedbetalingen følger verdiutviklingen på bilen.

For kunder som ikke bytter bil regelmessig, og som har mye ledig sikkerhet i boliglånet, vil være lønnsomt å finansiere bilen i boliglånet. Da er det lurt å passe på å tilpasse nedbetalingstiden så man betaler tilbake lånet knyttet til bilen raskest mulig.

Husk også at du bare kan etablere et billån på det tidspunktet du kjøper bilen, ellers får ikke långiver gyldig pant. Har du først valgt å bruke boliglånet er det for sent. Tenk derfor nøye igjennom om du bør bruke opp sikkerheten i boligen og om bruk av boliglånet egentlig er den beste løsningen for deg på sikt.

For å finne best løsning for den enkelte så anbefaler vi alltid en gjennomgang av økonomi og en prat med en av våre rådgivere. På den måten er man sikker på at løsningene velges ut i fra den enkeltes økonomi, behov og ønsker.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }