Hva skjer med forsikringen min når jeg avskilter/avregistrer bilen uten å levere inn skilt?

Kan jeg avskilte bil uten å levere skilt?
Ja, det ikke lenger et krav om at skiltene på avregistrerte kjøretøy skal leveres inn til en trafikkstasjon. Du kan selv midlertidig avregistrere kjøretøyet på vegvesen.no når du selv ønsker. Det vil fremdeles være mulig å møte fysisk med skiltene på en trafikkstasjon hvis du ønsker det.

Hva med forsikringen?
Når du avregistrerer/avskilter bilen midlertidig, går forsikringen din automatisk over på en lagringsforsikring.

Hvordan registreret jeg en avregistrert bil?
For å kunne registrere en avregistrert bil må du først ha en bilforsikring. Hvis du allerede har en lagringsforsikring på bilen din, kan logge inn til forsikringen for den bilen det gjelder og velge «Gjenoppta "dekning"».

Deretter kan du registrere kjøretøyet ditt igjen hos Statens vegvesen.
 

Se også:

Kondemnert bil?
Hvilken forsikring er påbudt på motorkjøretøy?
Må jeg forsikre bilen før omregistrering?
Avskiltingsbegjæring?