Dekker reiseforsikring skade på leiebil i utlandet?

Skader på bilen dekkes av bilforsikringen som utleieselskapet har på bilen. Ved tyveri eller skade på leiebilen, blir du som regel bedt om å betale en egenandel til leiebilselskapet. Denne egenandelen dekker reiseforsikringen din. Det betaler selv ingen egenandel ved bruk av helårs reiseforsikringen.

Så hvis du har vår reiseforsikringen kan du alltid takke nei til egenandelsforsikring hos bilutleieselskapet når du leier bil i utlandet. Egenandelsforsikringen gjelder også her i Norge, så lenge det ikke gjelder:

 • Egenandel ved skade på helårsleid bil, leasingbil eller bil via bilpool.
 • Leiebil leid i forbindelse med flytting eller hjemkjøring av varer.
 • Leiebil du har som følge av at egen bil er på verksted.

Les mer om forsikring og leiebil.

 

Hva gjør jeg ved uhell med bilen i utlandet?

Hvilken forsikring gjelder i utlandet?

 • Egen bil: Bilforsikringen vår gjelder også på reise i utlandet.
 • Leiebil: Her gjelder utleieselskapets forsikring. Følg godt med når du inngår leiekontrakten. Har du reiseforsikring har du egenandelsforsikring på leiebilen hvis det skulle skje noe.


Hva gjør jeg ved tyveri og innbrudd i utlandet?

 1. Anmeld tyveri, innbrudd og hærverk på en politistasjon.
 2. Noter ned navn og telefonnummer på eventuelle vitner.
 3. Dokumenter det som har skjedd, hva som er stjålet og hvor det skjedde.
   
 • Egen bil: Innbrudd og tyveri fra egen bil meldes til oss. Kontakt oss gjerne for praktisk og umiddelbar hjelp, ellers kan du vente til du kommer hjem.
 • Leiebil: Ring nummeret som er oppgitt i leiekontrakten. For skade på leiebil gjelder forsikringen som følger bilen. Egenandelen dekkes gjennom reiseforsikringen. Private gjenstander dekkes også av reiseforsikringen.


Veihjelp i utlandet

 • Egen bil: Vi hjelper deg med veihjelp uansett hvor du er i Europa.
 • Leiebil: Ring nummeret du har fått oppgitt i leiekontrakten.

 

Tips med bil i utlandet

Før du reiser, sjekk hva du trenger av ID for å kjøre i landet og gjeldene trafikkregler. De kan variere mye fra reglene i Norge. I enkelte land trenger du Grønt kort.

Husk også fysisk førerkort – utleieselskapene godtar ikke digitalt førerkort.

Her finner du en oversikt over internasjonale nødnummer (pdf)

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }