Hvilke regler gjelder ved flytting av personforsikringer?

Når vi snakker om å flytte en personforsikring, snakker vi om å kjøpe en personforsikring i nytt selskap og avslutte samme type forsikring i det gamle selskapet.

Det er flere grunner til at personforsikringene dine ikke automatisk blir avsluttet i det gamle selskapet, når du kjøper den samme forsikringen i nytt selskap. I motsetning til skadeforsikringer, kan du ha flere av en personforsikring, som også kan gi flere utbetalinger for samme hendelse.

Når kan jeg si opp tidligere forsikring?
Du kan si opp forsikringen din i det tidligere selskapet etter at du har kjøpt forsikringen og fylt ut 
helseerklæring i nytt selskap. Når du flytter en tilsvarende forsikring, slipper du ny symptomklausul. Du må selv si opp forsikringen i ditt tidligere selskap.

Hva hvis jeg får reservasjoner, tillegg i pris eller avslag?
Hvis du får reservasjoner, tillegg i pris eller avslag i nytt selskap, kan du ha rett til å gjenoppta forsikringene i tidligere selskap. Fristen for å gjenoppta forsikringen er seks måneder fra dagen du avsluttet forsikringen. Forsikringen kan gjenopptas i tidligere selskap uten ny helsevurdering og symptomklausul, hvis:

  • Du har hatt forsikringen i det tidligere selskapet, i mer enn 1 år
  • Du har søkt om å flytte forsikringer med tilsvarende dekninger
  • Du har fått reservasjoner, pristillegg eller avslag i det nye selskapet
  • Du har kjøpt forsikring og fylt ut ny helseerklæring i det nye selskapet
  • Ditt forrige selskap er med i bransjeavtalen gitt av Finans Norge
  • Du betaler for forsikringen tilbake til oppsigelsesdatoen
     

Hva med kollektive forsikringer?
Disse reglene gjelder ikke for kollektive forsikringer
 

Alt dette er dessverre litt komplisert, men vi hjelper deg mer enn gjerne om du lurer på noe. Du kan også lese mer om reglene på fremtind.no.
 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }