• Finn nærmeste samarbeidspartner og kvalifiserte reparatør

  Her finner du nærmeste glassverskted.

  Kontakt verkstedet direkte for bestilling av time.

  Du kan også ringe oss på (+47 915) 02300 for bestilling av reparasjon. Du blir satt direkte over til våre samarbeidspartnere fra telefonmenyen.

  Det er ingen egenandel dersom nåværende glassrute kan repareres, men erstatningen er begrenset til 1000 kroner. Dersom glassruten må skiftes ut med en helt ny rute, er egenandelen 2.000 kroner.

  Greit å tenke på

  I alle våre forsikringer som har kasko, del- og minikasko, inngår reparasjon av glasskade.
  Reparasjon eller skifte av rute går ikke utover bonus du har opptjent.

  Det er våre samarbeidspartnere som vurderer hva som må gjøres. Dersom nåværende rute kan repareres betaler du ingen egenandel.