Hvilke opplysninger står på kortet?

På baksiden av kortet står kortholders navn og kontonummeret som kortet er tilknyttet. I tillegg står det en gyldighetsdato på kortet. I signaturfeltet på baksiden kan kortholder signere, men dette feltet har ingen praktisk betydning for bruk av kortet. Kortet har også påtrykket kortnummer, men dette har heller ingen betydning da kortet er sperret for netthandel.