• Et fastrentelån har spesielle betingelser, og gjør du endringer eller sier opp fastrentelånet før avtaleperioden er over, beregnes en over- eller underkurs hvor enten du eller banken må betale avhengig av hvilken vei renta har svingt siden du tok opp lånet ditt. 

    Overkurs
    Dersom fastrenten du betaler er høyere enn det banken tilbyr som fastrente til nye kunder taper banken penger på at du betaler inn ekstra. Dette tapet må du dekke – og det er dette som kalles overkurs.

    Underkurs
    Dersom fastrenten du betaler er lavere enn det banken tilbyr som fastrente til nye kunder tjener banken penger pa at du betaler inn ekstra. Denne gevinsten far du. Banken kaller dette for underkurs og det kommer som fratrekk i restgjelden din.