Hvor raskt utbetaler dere lånet ved forbrukslån?

Hvis forbrukslånet blir automatisk innvilget vil utbetaling skje når lånedokumentene er signert.

Noen ganger trenger vi å gjøre en utvidet vurdering av søknaden eller hente inn ekstra informasjon. Da har lånet noe lenger behandlingstid. 

Se også: 
Hva er et forbrukslån?