Hva er forventet avkastning på fond?

Når du sparer på konto, får du renter på beløpet du har på kontoen. I fond kalles dette for avkastning. 

Forventet avkastning sier noe om hvor mye du kan forvente å få tilbake for dine investeringer, og er basert på avanserte regnestykker og historiske data.

Det er størrelsen på aksjeandelen i et fond som i størst grad er med på å påvirke risiko og forventet avkastning for det fondet. Et aksjefond med 100 % aksjer har en forventet høyere avkastning enn rentefond, men innebærer altså en viss risiko. 

God tid er nøkkelen til trygg sparing i fond. Jo lenger tidshorisont du har, jo høyere andel aksjer kan du ha uten at risikoen øker. Holder du deg til planen, også i dårlige tider, vil du sannsynligvis oppnå større avkastning enn ved andre spareformer.

Se også:
Hva er fond?
Kan jeg tape penger på å spare fond?
Hva er aksjefond og rentefond?
Hva er indeksfond?