Hvorfor har fondet mitt fått nytt navn?

Endringen i prismodellen innebærer at vi innfører en rekke nye fond, som tar over for de gamle fondene. Pengene dine blir plassert på akkurat samme måte i de nye fondene som i de gamle. I all hovedsak er forskjellen at de nye fondene har fått en liten endring i navnet. For eksempel har ODIN USA C blitt endret til ODIN USA D.