Gladnyhet til deg som sparer i fond

Vi gjør nå endringer på måten du betaler for fondssparingen din. Endringen gjør at det for mange blir billigere å handle fond hos oss. Du får også bedre oversikt over hvor mye du betaler for fondene dine, og hvem du betaler til.


Ny måte å betale for fondene dine

Endring i prismodellen betyr at du nå vil betale et lavere årlig forvaltningshonorar til den som forvalter fondet, og en plattformavgift direkte til oss. Totalt sett blir de fleste fond billigere.

Gladnyhet! Sparingen din kan bli enda billigere
  • Den nye måten å betale for fondene dine gjør at 9 av 10 fond blir billigere - blant annet alle aksjefond.
  • Sparingen din blir uendret, men måten vi tar betalt på endres, slik at du får bedre oversikt over hvor mye du betaler for fondene du kjøper.
  • Du må akseptere din nye kundeavtale for å få de nye prisene.

Hva betyr endringen for deg?

Kort oppsummert går vi nå over fra en bruttofondsmodell til en nettofondsmodell. Dette betyr at vi endrer din fondsklasse, som i dag er bruttofond - over til nettofond.

Bruttofond

I et bruttofond betaler du en avgift til fondsleverandøren. Denne avgiften deles så mellom fondsleverandøren og banken. Avgiften til fondsleverandøren kalles forvaltningshonorar og avgiften til banken kalles returprovisjon.

Priseksempel: La oss si at du har spart 100.000 kroner i ODIN Aksje. Dette betalte du 1,5 % i avgift til forvalteren ODIN da du kjøpte fondet, altså 1500 kroner. ODIN ga tilbake 50 % i returprovisjon til oss som tilbyder, for at vi solgte fondet til deg og beholdt resten selv som forvaltningshonorar. ODIN får 750 kroner, og vi som bank får 750 kroner.

Nettofond

I et nettofond betaler du kun forvaltningshonorar til fondsleverandøren. Betaling til banken skjer i form av en plattformavgift.

Priseksempel: Hvis vi fortsetter med samme eksempel vil du betale 0,75 % (750 kroner) i avgift til ODIN. For at du skal ha en plattform å oppbevare og handle fondene dine på, betaler du nå bare en fast plattformavgift på 0,40 % (400 kroner) til banken. Dette erstatter returprovisjonen på 0,75 % som vi tok tidligere. Tilsammen betaler du 1150 kroner. Totalt sett blir det derfor billigere for deg å spare i fond.

Hvilken avgift du betaler for fondene dine varierer for ulike typer fond.

Plattformavgift er en avgift som betales for at du skal handle fond hos oss. Avgiften beregnes ut i fra din samlede fondsbeholdning og betales uavhengig av eventuelle kjøp og salg det enkelte år. Plattformavgiften varierer basert på hvor stor verdi du har i aksjefond og rentefond.

Plattformavgiften betales på samme måte som forvatningshonoraret ved at det trekkes direkte fra verdiene du har i fondene dine. Du slipper altså å foreta deg noe selv, alt gjøres automatisk for deg. Plattformavgiften blir trukket hvert kvartal. 

Forvaltningsavgift er en årlig pris du betaler til forvaltningsselskapet som betaling for distribusjon, markedsføring og forvaltning av fondet. Eksempler på forvaltningsselskaper vi bruker er ODIN, Holberg og Skagen.

En andel av denne avgiften har forvalteren betalt tilbake til oss siden vi selger fondet for dem, og det er dette som kalles returprovisjon. Nå tar vi heller en fast lav pris for å handle fond hos oss. Dette kalles plattformavgift og erstatter returprovisjon som vår inntekt fra fondsdistribusjon.

De fleste fond vil være tilgjengelig for deg i fondsutvalget, men med noen unntak. Det er noen fond vi fremdeles jobber med å få tilgjengeliggjort på vår fondsplattform.

De fleste fond vil få en lavere pris med den nye modellen, men ikke alle.

Sparer du til barnet i barnets navn må også de akseptere ny kundeavtale. Er barnet under 18 år, må begge foreldrene (vergene) akseptere. Hvis du sparer i fond til barnet ditt, i ditt navn, trenger ikke barnet akseptere ny kundeavtale.

Du må fylle ut et skjema per person. Har du eneansvar må du laste opp dokumentasjon på dette.

Hvis du er verge for en person over 18 år som, sparer i fond i sitt eget navn, må du akseptere ny kundeavtale, på samme måte som for barn. Du må fylle ut et skjema per person.

Endringen vi gjør nå kommer fra lovendringer i det europeiske regelverket MIFID II. Formålet med reglene er å gi bedre beskyttelse for deg som investerer og sikre et mer gjennomsiktig investeringmarked.

Regelverket strammer blant annet inn muligheten for distributører som oss å motta returprovisjoner for salg av fond. En del av hensikten har vært å sikre at banker, rådgivere og andre som selger fond ikke har insentiver til å anbefale dyre fond (med høy returprovisjon) i stedet for billige fond (med lav returprovisjon).

På grunn av endringer i lovkrav, har vi gjort endringer som du må akseptere. Dette er i hovedsak godt nytt for deg. Dersom du ikke aksepterer vil du ikke få tilgang til fondene og kan dermed ikke handle flere fond.

Endringen gjelder alle kunder, og det vil ikke være mulig å velge mellom den gamle og den nye prismodellen.

Du kan allerede i dag gi din aksept til å endre priser på fondene dine. Selve prisendringen skjer 30. april 2021.


Priser for fondssparing

  • Forvaltningshonorar - se prisliste
  • Plattformavgift fra ${products.fond.plattformavgift} %
  • Her tilpasser bankene selv prisinformasjon

Informasjon til deg som handler fond og verdipapir

Som kunde skal du være trygg på at dine interesser kommer før bankens interesser. I 2018 ble det innført et europeisk regelverk som gir deg som investor større grad av åpenhet og beskyttelse. Dette regelverket går under det formelle navnet MiFID II. 

Spørsmål og svar

Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.