Fordeler og ulemper med aksjesparekonto

Aksjesparekonto blir beskrevet som en skattegave du ikke bør gå glipp av.

Illustrasjon av jente med pengesekk

Langsiktig sparing med skattefordeler

Aksjesparekonto har flere fordeler, men også noen ulemper.

Fordeler med aksjesparekonto

  • Samle aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis på kontoen.
  • Du kan kjøpe, selge og bytte aksjer og aksjefond uten å utløse skatt – du må først skatte når du velger å ta ut gevinsten.
  • Du kan ta ut pengene du satte inn uten å betale skatt.
  • Du opparbeider deg årlig skjermingsfradrag i aksjesparekontoen.
  • Vi tar ingen gebyrer for å opprette aksjesparekonto.

 

Ulemper med aksjesparekonto

  • Du kan ikke ha rentefond på en aksjesparekonto.
  • Kombinasjonsfond må ha aksjeandel på mer enn 80 prosent.
  • Ønsker du å kjøpe kombinasjonsfond eller aksjefond med under 80 prosent aksjer kan du velge sparing i fond. 

Ofte stilte spørsmål

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer


Se også

Aksjesparekonto

Aksjesparing med skattefordel.

Spare i fond

Få hjelp til å komme i gang.

Aksjehandel

Kjøp og selg aksjer.