Grafisk illustrasjon av hånd som stabler mynter.

SpareBank 1 Utbytte

SpareBank 1 Utbytte er et aksjefond som investerer i solide selskaper som historisk har gitt god avkastning.

Fondet er aktivt forvaltet og ble i år kåret til landets beste Europa-aksjefond av Morningstar. 

SpareBank 1 Utbytte N

Velger du SpareBank 1 Utbytte N så blir utbyttet reinvestert i nye fondsandeler.


SpareBank 1 Utbytte U

Velger du SpareBank 1 Utbytte U så blir utbyttet utbetalt på kontoen din en gang i året.

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer