Testament og arv

I et testament velger du hvem du gir bort deler av arven din til. Her finner du mal for testament og svar på spørsmål om arv, arveloven, fordeling av arv og skifte av dødsbo. 

Hva er et testament og når trenger du det?

I et testament bestemmer du hva som skal skje med det du eier etter at du er død. 

Etter arveloven går noe av arven til ektefelle og egne barn. Behovet for et testament oppstår hvis du ønsker en annen fordeling av arv. Kanskje ønsker du å sikre ektefellen din i større grad, eller du vil gi bestemte eiendeler til bestemte personer – eller at også barna til ektefellen din skal arve?

Andre muligheter er hvis du vil gi noe til gode formål, eller sette av midler til vedlikehold av graven. Det kan også være forhold ved en arving som gjør at du trenger bestemmelser om forvaltning. Med et testament kan alt dette og mye annet bestemmes.

Å bestemme hvem som skal arve hva, kan også være med å forebygge senere krangel mellom arvingene.


Enkelt testament

990 kroner
  • En advokat fra Advokatfirmaet Legalis AS vil se over og kvalitetssikre testamentet.
  • Testamentet kan ikke signeres digitalt. Når testamentet er kvalitetssikret og ferdig hos Legalis, må du laste det ned for signering av deg og to vitner.
  • Enkelt testament kan bare brukes i de enkle tilfellene, uten store tilpasninger. Advokaten tar kontakt i de tilfellene de ser behov for noe annet enn et enkelt testament. 
  • For mer kompliserte forhold, hvor testamentet må tilpasses, vil det være behov for bistand fra advokat til en redusert timepris (kr 1900,-).
  • Du må være kunde i banken for å skrive testament. 

Velg sivil status for å sette opp testament. 

Er du enke eller enkemann velger du testament for enslige.

Tjenesten leveres sammen med Advokatfirmaet Legalis AS. Du starter utfylling av skjema i nettbanken hos oss, og vil overføres til Advokatfirmaet Legalis AS for kvalitetssikring og betaling av kontrakten. Du får mer informasjon om dette underveis i prosessen.

Så enkelt kommer du i gang

Vurder behov

Vurder ditt behov for testament og hva et testament skal inneholde. Les mer om testament i veilederen om arverett. Drøft gjerne med pårørende!

Sett i gang

Fyll ut testamentsmalen. Du kan lagre skjemaet underveis og gjøre avklaringer om du trenger det.

Trenger du hjelp?

Har du spørsmål til Advokatfirmaet Legalis AS når du setter opp testamentet, kan du kontakte dem. Det er lurt å avklare spørsmål på forhånd. Ring telefon 21 41 67 80 eller send e-post til sparebank1@legalis.no.

Oppbevaring

Når testamenten er ferdig utfylt og satt opp hos Advokatfirmaet Legalis AS laster du det ned for signering av deg og to vitner.

Oppbevar det undertegnede testamentet på et sikkert sted. Det tryggeste er å la domstolen oppbevare det mot et gebyr.


Spørsmål om arv og testament

Ønsker du å bidra økonomisk til boligkjøp eller annet formål, er det viktig å gjøre dette ryddig og åpent. Tenk gjennom om det skal være lån eller gave. Hvis det skal være gave, er forskudd på arv en god mulighet. Dette vil oppleves mer rettferdig for andre arvinger, siden forskuddet trekkes fra ved senere arveoppgjør.

For at en gave senere skal kunne avkortes i arv må den som mottar gaven være kjent med slik avkortning før gaven ytes, noe som helst bør gjøres skriftlig i et gavebrev eller lignende. Forskuddet bør også skrives ned i et testament, slik at det ikke blir tvil om hvem som er mottaker og størrelsen på beløpet.

Er dere gift og har kun felles barn, er dere i utgangspunktet godt sikret. Gjennom reglene om uskifte kan gjenlevende ektefelle overta alle eiendeler, inkludert felles bolig. Arveoppgjøret skjer først når gjenlevende ønsker dette.

Hvis dere er gift og har barn fra tidligere forhold, gjerne kalt særkullsbarn, blir det litt komplisert. Det er ikke rett til uskifte med avdødes særkullsbarn. Det kan derfor oppstå situasjoner hvor gjenlevende ektefelle har problemer med å beholde boligen, siden det skal utbetales arv til avdødes barn. Hvis dere er i situasjonen «mine og dine», er flere grep aktuelle. Herunder at særkullsbarn samtykker til uskifte, eller at barnas arv begrenses gjennom et testament og bruk av livsforsikring.

Det hender dessverre at familier opplever vanskelige konflikter om arv. Noen arvinger kan oppleve at oppgjøret er urettferdig, gjerne fordi andre har fått verdier tidligere. To nøkkelord for å unngå konflikt er åpenhet og verdsetting. Åpenhet rundt fordelingen, og kunnskap om hvilke verdier som finnes, gjør at det ikke kommer store overraskelser ved arveoppgjøret. Et testament som beskriver utdelte forskudd på arv, og bestemmelser om hvilke eiendeler de enkelte arvinger skal ha, er ofte et godt verktøy.

Hvorfor skrive testament?

Om du ikke skriver et testament, er det arveloven som avgjør hvem som arver deg etter at du har gått bort.
Velger du å skrive et testament, kan du i større grad være med å påvirke hvem som skal arve etter deg og hvordan arven skal fordeles. 


Flere temaer for juridisk hjelp:

Fremtidsfullmakt
Hvem skal ivareta dine interesser, den dagen du ikke klarer det selv?
Samboerkontrakt
Alle samboere trenger en samboerkontrakt.
Husleiekontrakt
Skal du leie ut bolig? Husk leiekontrakt!
Kontrakt med håndverker
Skal du pusse opp og vil sikre deg mot konflikter?
Privat låneavtale
Skal du låne bort penger til en venn, eller noen i familien?

Juridiske problemstillinger?

I tillegg til hjelp med testamentet kan du få hjelp med andre juridiske problemstillinger. Som kunde får du redusert timepris hos Advokatfirmaet Legalis AS. Timepris: kr 1900,-

Telefon Legalis

21 41 67 80

E-post Legalis

sparebank1@legalis.no

Avtal møte med Legalis

Møtebooking

ADVOKATFIRMAET LEGALIS AS
Faglig tyngde og personlig oppfølging.

Advokatfirmaet Legalis AS kombinerer det beste av mennesker, juridisk kompetanse og innovasjon for å gi deg den beste oppfølgingen i en ofte krevende situasjon. Advokater i Oslo, men hjelper klienter over hele landet.

Les mer på legalis.no