Video placeholder image

Flyttet to familier sammen 

Hør historien til Helene og Svein om ekteskap, familieliv og tanker om arv.

Hva lurer du på?

Hvis man skal bidra økonomisk til boligkjøp eller annet formål, er det viktig å gjøre dette ryddig og åpent. Tenk gjennom om det skal være lån eller gave. Hvis det skal være gave, er forskudd på arv en god mulighet. Dette vil oppleves mer rettferdig for andre arvinger, siden forskuddet trekkes fra ved senere arveoppgjør. Forskuddet kan skrives ned i testament, slik at det ikke blir tvil om hvem som er mottaker og hvilket beløp.

Ektefeller som kun har felles barn, er i utgangspunktet godt sikret. Gjennom reglene om uskifte kan gjenlevende ektefelle overta alle eiendeler, inkludert felles bolig. Arveoppgjøret skjer først når gjenlevende ønsker dette.

Hvis ektefellene har barn fra tidligere forhold, gjerne kalt særkullsbarn, blir det mer komplisert. Det er ikke rett til uskifte med avdødes særkullsbarn. Det kan derfor oppstå situasjoner hvor gjenlevende ektefelle har problemer med å beholde boligen, siden det skal utbetales arv til avdødes barn. Hvis man er i situasjonen «mine og dine», er flere grep aktuelle. Herunder at særkullsbarn samtykker til uskifte, eller at barnas arv begrenses gjennom testament og bruk av livsforsikring. 

Etter arveloven går noe til ektefellen og resten til egne barn. Behov for testament oppstår når man ønsker en annen fordeling. Kanskje ønsker man å sikre ektefellen i større grad, eller man vil gi bestemte eiendeler til bestemte personer – eller at også ektefellens barn skal arve. Andre muligheter er at man vil gi noe til gode formål, eller sette av midler til vedlikehold av graven. Eller det er forhold ved en arving som gjør at man trenger særlige bestemmelser om forvaltning. Ved testament kan alt dette og mye annet bestemmes.

Det hender dessverre at familier opplever vanskelige konflikter om arv. Noen
arvinger kan oppleve at oppgjøret er urettferdig, gjerne fordi andre har fått
verdier tidligere. To nøkkelord for å unngå konflikt er åpenhet og verdsetting. Åpenhet rundt fordelingen, og kunnskap om hvilke verdier som finnes, gjør at det ikke kommer store overraskelser ved arveoppgjøret. Testament med angivelse av utdelte forskudd, og bestemmelser om hvilke eiendeler de enkelte skal ha, er ofte et godt verktøy.

Vi har utfordret Torstein Bae til et parti med Lyn-juss om arv

Hvordan gi gave eller forkudd på arv? Hvem arver deg? Og hva med særkullsbarn og arv? Hør Torstein sine tips og råd i dette partiet.

Video placeholder image