Samboerkontrakt

Bor du sammen med noen? Eller skal du bli samboer? Skriv samboerkontrakt, så blir det mindre kluss om det skulle gå skeis.

Tjenesten leveres av Advokatfirmaet Legalis AS.

Samboerkontrakt - juridisk hjelp
dame-tenker-okonomi

Hva er en samboerkontrakt?

En samboerkontrakt, eller samboeravtale, er en avtale mellom samboere som beskytter begge partene, og bidrar til at oppgjør ved et brudd blir enklere og rettferdig. Les mer om samboerkontrakten i veilederen for å flytte sammen (pdf)

Det er også viktig at avtalen sier noe om hva som skjer om en av partene dør. En samboerkontrakt inneholder områder som: 

  • Økonomisk ansvar og felles utgifter
  • Hvem som eier hva og fordeling av lån og gjeld
  • Hvordan fordeling skal gjøres ved et brudd eller dødsfall
  • Vurdering av bolig og hytte ved et samlivsbrudd

Har du allerede opprettet en kontrakt hos Legalis? 
Finn din kontrakt her.


Samboerkontrakt

899 kroner
  • Enkel standard kontrakt som passer for samboerforhold.
  • En advokat fra Advokatfirmaet Legalis AS ser over og kvalitetssikrer samboerkontrakten.
  • Prisen dekker begge partene i forholdet. Kontrakten må skrives ut og signeres av begge partene, da det ikke er mulighet til å signere digitalt.
  • Ønsker dere å tilpasse innhold og trenger mer hjelp fra advokat, tilbyr Legalis en redusert timespris på kr 1990,-. 

Tjenesten leveres sammen med Advokatfirmaet Legalis AS. Du overføres til Legalis sine sider der du velger og fyller ut kontrakt. Denne vil bli kvalitetssikret av Advokatfirmaet Legalis AS før du betaler.

Slik kommer du i gang

ikon chat i hvit sirkel

Snakk om det!

Et godt tips er at dere har oversikt over eiendeler, formue og gjeld når dere fyller ut skjemaet. Dette er viktig for å unngå misforståelser senere.

mobil-bankid

Sett i gang

Fyll ut kontrakten sammen, slik at dere begge vet hva avtalen inneholder og betyr. 

Etter at du har startet utfylling av kontrakten på Legalis sine sider, kan du logge inn, lagre, og komme tilbake senere for å fullføre.

blyant_ikon

Signer kontrakten

Etter at den er kvalitetssikret av advokat, må dere skrive ut og signere kontrakten.

En samboerkontrakt trenger ingen vitner, og trenger kun å singeres av de to involverte partene. 

hjerte_ikon

Oppbevaring

En samboeravtale kan ikke tinglyses eller registreres noe sted. Det er derfor viktig at samboeravtalen oppbevares på et trygt sted. Hjerteikon

Spørsmål om samboerskap og samboerkontrakt

Alle samboere trenger en samboerkontrakt. Et godt råd er å tenke gjennom hvordan inntekt brukes i samlivet, for eksempel om den ene betaler ned lån og den andre betaler for forbruksvarer som melk og brød. I tillegg til hvilke konsekvenser dette kan få. En samboerkontrakt vil kunne bidra til å forhindre konflikt ved et brudd, siden mye allerede er avklart.

Det viktigste er ofte å tenke ordentlig gjennom eierskap til boligen. For samboere er det ikke noe felleseie, slik det er ved ekteskap. Hvis den ene eier boligen når dere blir samboere, er eierskapet slik også om det blir slutt mellom dere. Den som flyttet inn kan derfor stå på bar bakke etter et langvarig forhold, samtidig som boligprisene har økt i løpet av samboerskapet. Dette kan være dramatisk, og dere bør ta sikte på at begge får andel av bolig og verdistigning i markedet.

Du står ikke ansvarlig for din samboers gjeldsopptak, bortsett fra hvis du er medlåntaker eller kausjonist. Kreditorene kan derfor ikke gå etter din formue. Likevel kan din samboers økonomiske opptreden påvirke deg. Dersom dere eier bolig sammen, kan kreditorene gå etter hans andel av boligen, og dette kan medføre at dere må flytte. Det er derfor viktig med åpenhet i samboerskapet rundt gjeld.

Om dere vil være samboer eller gifte dere er noe dere må finne ut av selv. Rettslig har samboere nå fått noen bedre rettigheter når den ene dør, og har i mange tilfeller rett til en minstearv og begrenset uskifte. Vernet for gjenlevende ektefelle er likevel sterkere, og det samme gjelder ved skilsmisse.

Den største forskjellen er at ektefeller som utgangspunkt har felleseie med likedeling av all formue. For samboere finnes det ikke felleseie – her er utgangspunktet at man finner ut hvem som eier hver ting. Det kan gi en langt mer ujevn fordeling, og noen ganger med nokså urettferdig resultat. En god samboerkontrakt, eventuelt kombinert med testament, kan løse mye.


Smarte samboere har kontrakt

Samboere som gjerne har levd litt lenger har ofte med seg mer inn i et forhold enn de som nettopp har fylt 20. Større formue, flere møbler og eiendeler, og da lønner det seg å få dette ned på papiret.


Flere temaer for juridisk hjelp:

Fremtidsfullmakt
Hvem skal ivareta dine interesser, den dagen du ikke klarer det selv?
Testament og arv
Bestem hvem du gir bort deler av arven din til.

Juridiske problemstillinger?

I tillegg til hjelp med samboerkontrakten kan du få hjelp med andre juridiske problemstillinger. Som kunde får du redusert timepris hos Advokatfirmaet Legalis AS. Timepris: kr 1990,-

Ring oss

Telefon Legalis

21 41 67 80

Skriv til oss

E-post Legalis

sparebank1@legalis.no

Skriv til oss

Avtal møte med Legalis

Møtebooking

ADVOKATFIRMAET LEGALIS AS
Faglig tyngde og personlig oppfølging.

Legalis skal sørge for at hele Norge har tilgang til en god advokat. Legalis er opptatt av at det skal være enkelt å komme i kontakt med advokat, og skal levere god juridisk kvalitet til en fornuftig pris.  

Det er 40 advokater i Legalis som tilbyr advokatbistand innenfor alle spørsmål
som privatpersoner kommer borti i løpet av livet.

Les mer på legalis.no


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }