Plasseringskonto Pluss

Med plasseringskonto pluss har du gode rentebetingelser også ved større beløp. 

Minsteinnskudd er 2,5 millioner kroner
Kontoen har 31 dagers bindingstid
Passer for selskaper med god likviditetsstyring

Merk at kun administrator med hovedavtale i bedrifter med organisasjonsnummer kan opprette konto i nettbanken. Bestiller må i tillegg være daglig leder i bedriften.
Er du ikke administrator kan du bestille konto her.


Renter og vilkår

0,95 %
 • Kontoen har høyere rente enn plasseringskonto
 • Minsteinnskudd er 2,5 millioner kroner

Vilkår

 • Kontoen har høyere rente på innskudd enn plasseringskonto
 • Minsteinnskudd er 2,5 millioner kroner
 • Betingelser for innskudd over 8 millioner avtales individuelt
 • Kontoen har 31 dagers oppsigelse
 • Renten kapitaliseres årlig
 • Se rentesatser i prisliste bedrift

Uttak og innskudd

 • Full oversikt over kontoen i nettbank bedrift og mobilbank bedrift.
 • Alle uttak og overføringer fra kontoen skal varsles minimum 31 dager før uttaket skal skje.
 • Administrator i nettbank bedrift kan bestille uttak i nettbanken, fra kontovisningen på Min Oversikt.
 • Er du ikke administrator i nettbank bedrift kan du bestille uttak fra plasseringskonto pluss ved å sende inn bestillingsskjema.