Plasseringskonto Pluss

Med plasseringskonto pluss får du gode rentebetingelser på større beløp.

Minsteinnskudd er 2,5 millioner kroner
Kontoen har 31 dagers bindingstid
Passer for selskaper med god likviditetsstyring

Renter og vilkår

3,45 %
  • Kontoen har høyere rente enn plasseringskonto
  • Minsteinnskudd er 2,5 millioner kroner
  • Uttak uten varsling gir gebyr på 5 % av uttaksbeløp

Vilkår

  • Du må varsle oss minst 31 dager før uttak eller overføring fra konto
  • Renter godskrives til din konto årlig
  • For å opprette kontoen i nettbanken må du være administrator og daglig leder i bedrift med organisasjonsnummer og hovedavtale.

Uttak fra konto

Når du skal ta ut, eller overføre penger fra kontoen må du varsle oss minst 31 dager før du trenger pengene.

Har du behov for mer fleksibilitet på uttak, bør du vurdere vanlig plasseringskonto.

Du bestiller uttak ved å sende inn dette bestillingsskjemaet.