Fastrenteinnskudd

Har du et beløp du kan binde kan du få bedre rente i en avtalt periode. 
  

Du får en trygg og forutsigbar avkastning.
Velg mellom ulik bindingstid.
Du vet hvilken rente du får over lenger tid.

Hvordan fungerer fastrenteinnskudd?

Med et fastrenteinnskudd binder du pengene og renten i en avtalt periode, hos oss kan du velge mellom 6, 12 eller 24 måneder. 

Renten i bindingstiden påvirkes ikke selv om renten i markedet endres, dermed vet du på forhånd hva du får i avkastning.

Rente og vilkår

Inntil 5,00 %
  • Minsteinnskudd er 10.000 kroner
  • 6 måneder bindingstid 5,00 % p.a
  • 12 måneder bindingstid 5,00 % p.a
  • 24 måneder bindingstid 4,40 % p.a
  • Ved eventuelt uttak i bindingsperioden påløper gebyr på 2% av uttaksbeløpet beregnet fra uttakstidspunktet frem til bindingstidens sluttdato. Uttaksgebyret forfaller umiddelbart til betaling og blir automatisk belastet konto.
Bruk

Du kan ikke sette inn eller ta ut penger på kontoen i løpet av bindingstiden. Dersom du likevel må foreta uttak før bindingstiden er slutt, må du betale et uttaksgebyr. Gebyret beregnes av uttaksbeløpet for resten av bindingstiden.

Rente

Avkastningen er avhengig av rentesatsen på det tidspunkt som avtalen blir inngått. Renter krediteres kontoen på utløpsdato.


Kontovelger for bedrifter

Sparemulighet Uttak pr år Bindingstid Minsteinnskudd Rente
         
Bedriftskonto Fri bruk Ingen Ingen 0,25 %
Plasseringskonto 12 gebyrfrie Ingen Ingen Inntil 3,50 %
Plasseringskonto + Uttak uten varsling: 5 % Min. 31 dager 2.000.000 kr 4,70 % 
Fastrenteinnskudd 6 Uttak i bindingsperioden: Inntil 2% av beløp 6 måneder 10.000 kr 6 måneder bindingstid 5,00 % p.a 
Fastrenteinnskudd 12 Uttak i bindingsperioden: Inntil 2% av beløp 12 måneder 10.000 kr 12 måneder bindingstid 5,00 % p.a 
Fastrenteinnskudd 24 Uttak i bindingsperioden: Inntil 2% av beløp 24 måneder 10.000 kr 24 måneder bindingstid 4,40 % p.a
Fond - Ingen 100 kr  

Andre sparemuligheter for bedriften

Plasseringskonto
Passer bra for bedrifter som vil ha pengene lett tilgjengelig, og samtidig få høyere rente enn på vanlig bedriftskonto.
Plasseringskonto +
Har bedriften din over 2,5 millioner til langsiktig sparing, får du god rente på plasseringskonto pluss.
Plassering i fond
Et smart valg om bedriften din skal investere penger over lengre tid. Du får bedre avkastning enn på vanlig plasseringskonto.
Investering i aksjer
Investering i aksjer og verdipapir er mest for bedrifter som kan ta høy risiko, og som følger med på aksjemarkedet.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }