Plasseringskonto +

Med plasseringskonto pluss får du gode rentebetingelser på større beløp.

Butikkeiere
Minsteinnskudd er 2 millioner kroner
Kontoen har 31 dagers bindingstid
Passer for selskaper med god likviditetsstyring

Renter og vilkår

4,70 %
  • Kontoen har høyere rente enn plasseringskonto
  • Minsteinnskudd er 2 millioner kroner
  • Uttak uten varsling gir gebyr på 5 % av uttaksbeløp

Vilkår

  • Du må varsle oss minst 31 dager før uttak eller overføring fra konto
  • Renter godskrives til din konto årlig
  • For å opprette kontoen i nettbanken må du være administrator og daglig leder i bedrift med organisasjonsnummer og hovedavtale.
Grunder på flyttefot foran pc
Grunder på flyttefot foran pc

Uttak fra konto

Når du skal ta ut, eller overføre penger fra kontoen må du varsle oss minst 31 dager før du trenger pengene.

Har du behov for mer fleksibilitet på uttak, bør du vurdere vanlig plasseringskonto.

Du bestiller uttak ved å sende inn dette bestillingsskjemaet.


Kontovelger for bedrifter

Sparemulighet Uttak pr år Bindingstid Minsteinnskudd Rente
         
Bedriftskonto Fri bruk Ingen Ingen 0,25 %
Plasseringskonto 12 gebyrfrie Ingen Ingen Inntil 3,75 %
Plasseringskonto + Uttak uten varsling: 5 % Min. 31 dager 2.000.000 kr 4,70 % 
Fastrenteinnskudd 6 Uttak i bindingsperioden: Inntil 2% av beløp 6 måneder 10.000 kr 6 måneder bindingstid 5,00 % p.a 
Fastrenteinnskudd 12 Uttak i bindingsperioden: Inntil 2% av beløp 12 måneder 10.000 kr 12 måneder bindingstid 5,00 % p.a 
Fastrenteinnskudd 24 Uttak i bindingsperioden: Inntil 2% av beløp 24 måneder 10.000 kr 24 måneder bindingstid 4,40 % p.a
Fond - Ingen 100 kr  
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }