Finansielle mål

SpareBank 1 Ringerike Hadeland skal være et lønnsomt og solid finanskonsern som er attraktivt for kunder, egenkapitalbeviseiere, medarbeidere og lokalsamfunnet.

Konsernets hovedmål innenfor marked, organisasjon og økonomi er som følger: 
(per 31.12.2021)


Finansielle mål

SpareBank 1 Ringerike Hadeland skal ha:
Egenkapitalavkastning på min. 11 %
Utdeling av minst 50% av konsernets resultat
Ren kjernekapitaldekning på minimum myndighetskrav (p1+p2) +1,0 %

Hovedmål Marked

SpareBank 1 Ringerike Hadeland skal:
være regionens ledende bank innen person- og bedriftsmarkedet (målt ved høyest markedsandel)
levere gode kundeopplevelser (målt ved TRiM>70) og gjennom lokalt engasjement og tilstedeværelse være den anbefalte banken (målt ved høyest preferanseandel)
bidra til vekst og aktivitet i regionen

Hovedmål organisasjon

 • Er engasjerte og leverer de beste kundeopplevelsene.

  KPI: Grønt nivå Engasjement

  Har høy kompetanse om eget fagområde, relasjonsbygging, og vår region.

  KPI: Grønt nivå Personlig utvikling

  KPI: TRIM: Behovskartlegging og rådgivning stabil eller positiv utvikling

  Har vilje og evne til å endre seg i takt med kundens behov.
  KPI: Topp tre i SamSpar på oppnådd gevinstuttak av leveranser

 • Har mot og evne til å gjennomføreendring og utvikling.

  KPI: Grønt nivå Ledelse

  Bygger psykologisk trygghet i team for å skape gode prestasjoner.

  KPI: Grønt nivå Ledelse

 • Kjennetegnes av en kultur for kontinuerlig forbedring basert på data og innsikt.

  Deler effektivt og strukturert informasjon for å bygge kompetanse og lykkes med utvikling.

  KPI: Grønt nivå Teamfølelse

  Har et godt klima for samhandling–der oppgaver løses på tvers av avdelinger og kompetanse til det beste for banken.

  KPI: Grønt nivå på Deltakelse + Ledelse