Finansielle mål

SpareBank 1 Ringerike Hadeland skal være et lønnsomt og solid finanskonsern som er attraktivt for kunder, egenkapitalbeviseiere, medarbeidere og lokalsamfunnet.

Konsernets hovedmål innenfor marked, organisasjon og økonomi er som følger: 
(per 31.12.2021)


Finansielle mål

SpareBank 1 Ringerike Hadeland skal ha:
Egenkapitalavkastning på min. 11 %
Utdeling av minst 50% av konsernets resultat
Ren kjernekapitaldekning på minimum myndighetskrav (p1+p2) +1,0 %

Hovedmål Marked

SpareBank 1 Ringerike Hadeland skal:
være regionens ledende bank innen person- og bedriftsmarkedet (målt ved høyest markedsandel)
levere gode kundeopplevelser (målt ved TRiM>70) og gjennom lokalt engasjement og tilstedeværelse være den anbefalte banken (målt ved høyest preferanseandel)
bidra til vekst og aktivitet i regionen

Hovedmål organisasjon

 • Er engasjerte og leverer de beste kundeopplevelsene.

  KPI: Grønt nivå Engasjement

  Har høy kompetanse om eget fagområde, relasjonsbygging, og vår region.

  KPI: Grønt nivå Personlig utvikling

  KPI: TRIM: Behovskartlegging og rådgivning stabil eller positiv utvikling

  Har vilje og evne til å endre seg i takt med kundens behov.
  KPI: Topp tre i SamSpar på oppnådd gevinstuttak av leveranser

 • Har mot og evne til å gjennomføreendring og utvikling.

  KPI: Grønt nivå Ledelse

  Bygger psykologisk trygghet i team for å skape gode prestasjoner.

  KPI: Grønt nivå Ledelse

 • Kjennetegnes av en kultur for kontinuerlig forbedring basert på data og innsikt.

  Deler effektivt og strukturert informasjon for å bygge kompetanse og lykkes med utvikling.

  KPI: Grønt nivå Teamfølelse

  Har et godt klima for samhandling–der oppgaver løses på tvers av avdelinger og kompetanse til det beste for banken.

  KPI: Grønt nivå på Deltakelse + Ledelse


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }