Finansielle mål

SpareBank 1 Ringerike Hadeland skal være et lønnsomt og solid finanskonsern som er attraktivt for kunder, egenkapitalbeviseiere, medarbeidere og lokalsamfunnet.

Konsernets hovedmål innenfor marked, organisasjon og økonomi er som følger: 
(per 31.12.2021)


Finansielle mål

SpareBank 1 Ringerike Hadeland skal ha:
Egenkapitalavkastning på min. 11 %
Cost/income (kostnadsprosent) innenfor 43 %
Utdeling av minst 50% av konsernets resultat
Ren kjernekapitaldekning på minimum 15,5 %

Hovedmål Marked

SpareBank 1 Ringerike Hadeland skal:
være regionens ledende bank innen person- og bedriftsmarkedet (målt ved høyest markedsandel)
levere gode kundeopplevelser (målt ved TRiM>70) og gjennom lokalt engasjement og tilstedeværelse være den anbefalte banken (målt ved høyest preferanseandel)
bidra til vekst og aktivitet i regionen

Hovedmål organisasjon

 • Kompetente og engasjerte medarbeidere bidrar til verdiskapning i banken. KPI: ATI Engasjement >80% og over snitt i SamSpar.

  Gode kundeopplevelser gjennom høy kompetanse, rask respons og relevante initiativ. KPI:KTI Respons/Behandlingstid >80

  Handlekraftige og effektive ledere som tilrettelegger for utvikling og god kommunikasjon. KPI: ATI Ledelse >75% 

 • Kontinuerlig forbedringskultur hvor ansatte aktivt søker etter og innfører nye og bedre løsninger til det beste for våre kunder og banken.  KPI: ATI Gjennomføring >80%, Endringsvillighet >80%.  Blant de 3 beste i SamSpar på implementering av nye produkter og løsninger.

  Godt samspill mellom alle ledd og en læringskultur med fokus på mestring og digital nysgjerrighet. KPI: ATI Samspill >80%, Kompetanseutvikling >80% 

 • Samfunnsengasjement og ledende omdømmeposisjon i regionen. KPI: Høyest preferanseandel i bankens markedsområde. 

  Sentral og aktiv bidragsyter i SpareBank 1-alliansen for å sikre distribusjonskraft og synergier