Delårsregnskap 3.kvartal 2020

Styrket resultat og god underliggende drift.

Konsernet SpareBank 1 Ringerike Hadeland oppnådde hittil i år et resultat før skatt på 334 mill. kroner per 3.kvartal 2020 (426 mill. kroner per 3.kvartal i 2019). Annualisert avkastning på egenkapitalen var på 9,3 % (13,1 %).

Les børsmelding

Les rapport

Video placeholder image
1. halvår 2020 - Bankens oppsumering av året så langt

Administrerende Banksjef, Steinar Haugli og Banksjef Økonomi/Finans Andrea Søfting forteller om året 2020 - så langt. 

Video placeholder image
Delårsregnskap 1.halvår og 2.kvartal 2020.

Stødig kurs i usikre tider. Konsernet SpareBank 1 Ringerike Hadeland oppnådde et resultat før skatt på 211 mill. kroner i 1.halvår 2020 (321 mill. kroner i 1.halvår 2019).
Annualisert avkastning på egenkapitalen var på 9,0 % (15,5 %). I 1.halvår 2019 ble det bokført 101 mill. kroner i ekstraordinære poster.

Presentasjonen ble gjennomført via webcast i samarbeid med Arctic Securities 13. august 2020.

Les børsmelding

Les rapport

Video placeholder image

Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker: RING

Se oppdatert aksjekurs på oslobors.no


Kontaktperson

Andrea Hatlinghus Søfting
Banksjef Økonomi / Finans
984 88 299