Vil du være med på reisen?

Vi er opptatt av utvikling - av samfunnet, våre ansatte og av ny teknologi. Vi skal skape de beste kundeopplevelsene, digitalt eller ansikt til ansikt.

Vi ønsker lokal forankring, nærhet til kundene og et betydelig samfunnsengasjement. Det skal det være i framtiden også. Derfor er vi avhengig av engasjerte og dedikerte medarbeidere.

Sammen får vi ting til å skje! 

Ledig stilling

Fagsjef sikkerhet

Følg oss på
LinkedIn

Vårt samfunnsengasjement

Instagram
Facebook


Mange muligheter

Det er mange forskjellige typer jobber i en bank. Vi har blant annet rådgivere innenfor lån og investering, men også antihvitvask og compliance. Vi har markedsførere, analytikere, kundebehandlere, controllere og prosjektledere for å nevne noe.

Enkelte stillinger jobber ut mot eksterne kunder, mens andre kun har interne kunder og krever spesialistkompetanse.

Dyktige og engasjerte medarbeidere jobber sammen for at banken alltid skal være fremtidsrettet og med nærhet til kundene og samfunnet rundt oss. 

 

Sander og Kjærsti på "Kompetanseløft Bærekraft" våren 2023. 

Stine og Espen i lokalene våre i Hønefoss. 

Karriere i banken

Er du klar for nye utfordringer er det ikke sikkert du trenger å søke deg langt bort. Innad i banken er det mange stillinger som kan være noe for deg. Det finnes ulike prosjekt i SpareBank 1-alliansen og SpareBank 1 Gruppen som også kan være aktuelle. 

Vi ønsker medarbeidere som er nysgjerrige. Derfor legger vi til rette for at du kan delta på ulike prosjekter du har interesse innenfor – du trenger altså ikke alltid bytte stilling for å få nye muligheter internt. 


Fire jobber i banken:

Jeg er en del av teamet som ønsker nye kunder velkommen til banken.
 

Jobben min er å treffe kundene med rett budskap, til rett tid, i rett kanal.
 

Jeg setter meg inn i kundens situasjon og finner løsninger for at de kan nå sine mål og drømmer.

Jeg har ansvar for at bankens data blir kommunisert på en forståelig måte.


#godesammen

Vi er opptatt av å støtte hverandre, dele kompetanse og bidra til at banken skal gjøre det bra. Vi er der for hverandre, for våre kunder og for lokalsamfunnet.

Det skal vi være i fremtiden også. Derfor er vi avhengig av engasjerte og dedikerte medarbeidere - #godesammen

(filmen er fra 2021 - flere av de ansatte har endrede titler). 

Video placeholder image

En del av lokalsamfunnet i nesten 200 år

Vi har 4 kontorer fordelt på kommunene i vår region og vi jobber både mot privatkunder og bedriftskunder.

Hovedkontoret vårt ligger på Søndre Torv i Hønefoss, i tillegg er det kontorer på Jevnaker, Gran og på Nittedal. Banken har rundt 60.000 privatkunder og 5.000 bedriftskunder. 

Les mer om vår historie

(Foto: Fotograf B.T Stokke AS)

Tove Brit, Kristin, Gunnar, Inger Mari og Mikael.