Vi ønsker å skape verdier som varer

Verden er i konstant utvikling, og tre av de viktigste utviklingstrekkene som treffer oss alle nå er digitalisering, endrede forbrukerpreferanser og bærekraftproblemet.

Vi skal være oppdatert for å gi deg rådene som skaper grunnlag for utvikling og verdier for fremtiden - for deg, for lokalmiljøet og for den verden vi alle lever i.

Det er bærekraft. Det er holdbart. Det er lønnsom fremtidssikring.


Vi heier på lokalsamfunnet

Spons, gaver og stipend

Hvert år deler vi ut midler, stipender og gaver av vårt overskudd. Dette er en stor del av hjertet vårt; samfunsengasjement.

Næringsutvikling

Vi er en drivkraft for bærekraftig vekst og utvikling i vår region.
Vi heier på lokal inovasjon og utvikling!

Bærekraft

Bærekraft skal være en integrert del av vår strategi for å styrke konkurransekraften, redusere risiko, tiltrekke gode kunder, investorer og dyktige ansatte

Arrangementer

Hold deg oppdatert på bankens arrangementer. Store som små.


100 historier om 100 millioner

Sammen med SpareBank 1-stiftelsene har vi satt i gang prosjektet “100 historier om 100 millioner”.

Et prosjekt som utvikles i 2022 og 2023 og skal vise hva slags ringvirkninger ildsjeler, høy dugnadsånd og en godt drevet bank med gode stiftelser på eiersiden gir lokalsamfunnet.