Vi gjør daglige vurderinger som både handler om økonomi og risiko i kombinasjon med at vi har et samfunnsoppdrag, basert på god lokalkunnskap og nærhet til kundene. Vårt oppdrag er å bidra til utvikling av det samfunnet vi virker i ved å sikre regionen kapital til næringsutvikling og boligbygging i tillegg til å gjøre distriktet enda mer attraktivt å bo i.

Vi setter tydelige spor!