Samfunnsansvar

Sparebankkulturen er forankret i oppmerksomheten rundt og engasjementet for å være til gavn for samfunnet. Siden 1833 har banken vært en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør. Det har preget vår grunnfilosofi og er også basis for dagens strategier.

Vi gjør daglige vurderinger som både handler om økonomi og risiko i kombinasjon med at vi har et samfunnsoppdrag, basert på god lokalkunnskap og nærhet til kundene.

Vårt oppdrag handler om å bidra til utvikling av det samfunn vi virker i ved å sikre regionen kapital til næringsutvikling og boligbygging i tillegg til å gjøre distriktet enda mer attraktivt å bo i. Vi setter tydelige spor!