Om banken

SpareBank 1 Ringerike Hadeland er distriktets største finanskonsern og er en av 14 medlemmer i SpareBank 1-Alliansen.

Banken har 4 kontorer fordelt på 5 kommuner i Ringerike, Hadeland og Nittedal. Vi jobber både mot privatkunder og bedriftskunder.

 

5 snsatte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland står å smiler, og holder sammen som et team.

Hovedkontoret vårt ligger på Søndre Torv i Hønefoss. Banken har rundt 60.000 privatkunder og 5.000 bedriftskunder.

Vi er en del av Samarbeidende Sparebanker (Samspar) og SpareBank 1-alliansen. 

Konsernet SpareBank 1 Ringerike Hadeland omfatter også følgende datterselskaper:

Med datterselskaper har konsernet ca 250 ansatte. 

Ole Bjørn, Eirik, Liv, Lene og Kjerstin - vårt investeringsteam.


Vår historie

SpareBank 1 Ringerike Hadeland har røtter tilbake til 1833 - følg oss gjennom vår historie

1833 – Norderhoug Sogneselskab oppretter landets første bygdebank.

Historien til dagens bank går tilbake til 4. august 1833, da Ringerikes Sparebank ble etablert som Norges første landssparebank og bank nummer syv i landet. Bankens skulle stimulere til sparing, orden og edruelighet blant tjeneste- og arbeidsfolk.

1857 – Etableringen av Gran Sparebank kunngjøres på kirkebakken på Granavolden.

Formålet med etableringen av Gran Sparebank var å medvirke til verdiskapning for bygden. Jordbruket stod sterkt og bøndene trengte meieri og moderne redskaper for å øke matproduksjonen.

1862 – Jevnaker Sparebank blir stiftet.

Omsorg for bygdesamfunnets velferd og trivsel var viktige momenter for etableringen av Jevnaker Sparebank.  Pengeforbruket var økende og det var, da som nå, viktig med kommunikasjon som veibygging, Randsfjordbanen og båttrafikk på fjorden.

1992 – Ringerikes Sparebank kjøper K-Eiendom AS.

Ringerikes Sparebank ser viktigheten av å knytte seg enda tettere til boligmarkedet og gjør et strategisk valg om å kjøpe eiendomsmeglerselskapet K-Eiendom AS sammen med Borgar Flaskerud.

Navnet på selskapet ble senere endret til Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland i forbindelse med at Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner kom inn på eiersiden

Les mer om EiendomsMegler 1 Ringerike Hadeland AS

1996 - Starten på en landsdekkende allianse

Ringerikes Sparebank, Gran Sparebank og Jevnaker Sparebank er med på å danne SpareBank 1. En allianse mellom selvstendige, lokalt forankrede banker.

Bankene samarbeider under SpareBank 1-navnet om forsikringsprodukter, fondsforvaltning, finanstjenester, teknologi og merkevarebygging.

Samme år blir Ringerikes Sparebank børsnotert.  Banken ønsket å knytte kundene enda tettere til seg gjennom å skape et godt investeringsalternativ. I tillegg ville man oppnå økt oppmerksomhet fra finansmiljøene ved å være børsnotert.

Bankens ansatte november 2019
(Foto: Fotograf B.T Stokke AS)

2010 – Sammen blir vi sterkere

17. desember 2009 vedtar representantskapene i Ringerikes Sparebank, Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner en sammenslutningsavtale mellom bankene.  Ønsket er det samme som grunnleggerne hadde – en sterk og solid bank med god kunnskap til markedet og sine kunder, samfunnsengasjement og med et godt omdømme.
Bankene blir juridisk fusjonert 1. juli 2010 med Ringerikes Sparebank som overtakende bank og endrer navn til SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

Samtidig med fusjonen ble det etablert tre lokale sparebankstiftelser; Sparebankstiftelsen 1 Ringerike, Sparebankstiftelsen 1 Gran og Sparebankstiftelsen 1 Jevnaker, Lunner Nittedal.  Den opptjente egenkapitalen ble overført til stiftelsene som igjen investerte denne i egenkapitalbevis i banken.

2015 – Et komplett finanshus

Banken kjøper Økonomihuset AS med målsetting om å komplementere finanshusbegrepet. De har god inntjening og samspillet med banken bidrar til verdiskapning for begge parter.

Selskapet endrer navn til SpareBank 1 Økonomihuset AS.

2017 – Rigger for fremtiden

Banken foretok en egenkapitalbevis-emisjon på 313 millioner kroner slik at virksomheten ble rigget for ytterligere vekst.  
Året brakte med seg bankens første digitale roboter, såkalt digitale assistenter. Disse utfører oppgaver som tidligere har vært utført manuelt – reduserer tidsbruken og opprettholder kvaliteten. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }