Derfor trives våre ansatte

Vi er en attraktiv og inkluderende arbeidsplass med medarbeidere i alle aldersgrupper og livsfaser. 

Vi vil at alle medarbeidere bidrar til utvikling og gode kundeopplevelser. 

Mange ansatte i banken står på mat og drikke-stand på skoleskistafetten i 2023

Erik, Linda og Morten på "kompetanseløft bærekraft" våren 2023. 

Personlig utvikling

Når vi ansetter gjør vi en investering som skal bidra til at banken når sine mål og er bedre rustet for fremtiden. Det ønsker vi også for den ansatte og samfunnet generelt. 

Vi mener derfor det er viktig at våre medarbeidere skal videreutvikles i takt med behovene som oppstår rundt oss. Dette gjøres gjennom seminarer, kurs, samarbeid på tvers av avdelinger og videreutdanning. 
I løpet av de siste årene har vi ansatte som blant annet har tatt mastergrader, prosjektledelse, lederutviklingsprogrammer og bærekraftsløft. 

Vi oppfordrer til fysisk aktivitet

Vi ønsker at våre medarbeidere skal ha en god mulighet til å være aktive. Fysiske prestasjoner har mange likhetstrekk med daglige prestasjoner på jobb.

Bedriftsidrettslaget er aktive bidragsytere og har blant annet arrangert kurs i klatring, kayakk og tennis. I tillegg har de laget treningsgrupper i padel, og ordnet til at ansatte er deltakere i diverse løp i og utenfor vår region. 

Banken gir også refusjon på treningsstudioer, og andre aktiviteter du ønsker å gjøre privat.

Flere av bankens medarbeidere på Ringkollen da vi arrangerte en felles aktivitetsdag sommer 2023. 

Hanne, Marit, Marte, Linda, Tor Arvid og Dag på Røyse skole. De delte ut drikke til løpere på Ringeriksmaraton i 2022.

Stands og arrangementer - en sosial arena

Ansatte i banken har mulighet til å være med på stands og forskjellige arrangementer i løpet av året. 

Dette er en fin mulighet til å bli bedre kjent med andre ansatte, på tvers av fag og lokasjon - i tillegg til at det bidrar til nærhet og kunnskap om lokalsamfunnet vi alle er en del av.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }