Derfor trives våre ansatte

Vi er en attraktiv og inkluderende arbeidsplass med medarbeidere i alle aldersgrupper og livsfaser. 

Vi vil at alle medarbeidere bidrar til utvikling og gode kundeopplevelser. 

Erik, Linda og Morten på "kompetanseløft bærekraft" våren 2023. 

Personlig utvikling

Når vi ansetter gjør vi en investering som skal bidra til at banken når sine mål og er bedre rustet for fremtiden. Det ønsker vi også for den ansatte og samfunnet generelt. 

Vi mener derfor det er viktig at våre medarbeidere skal videreutvikles i takt med behovene som oppstår rundt oss. Dette gjøres gjennom seminarer, kurs, samarbeid på tvers av avdelinger og videreutdanning. 
I løpet av de siste årene har vi ansatte som blant annet har tatt mastergrader, prosjektledelse, lederutviklingsprogrammer og bærekraftsløft. 

Vi oppfordrer til fysisk aktivitet

Vi ønsker at våre medarbeidere skal ha en god mulighet til å være aktive. Fysiske prestasjoner har mange likhetstrekk med daglige prestasjoner på jobb.

Bedriftsidrettslaget er aktive bidragsytere og har blant annet arrangert kurs i klatring, kayakk og tennis. I tillegg har de laget treningsgrupper i padel, og ordnet til at ansatte er deltakere i diverse løp i og utenfor vår region. 

Banken gir også refusjon på treningsstudioer, og andre aktiviteter du ønsker å gjøre privat.

Flere av bankens medarbeidere på Ringkollen da vi arrangerte en felles aktivitetsdag sommer 2023. 

Hanne, Marit, Marte, Linda, Tor Arvid og Dag på Røyse skole. De delte ut drikke til løpere på Ringeriksmaraton i 2022.

Stands og arrangementer - en sosial arena

Ansatte i banken har mulighet til å være med på stands og forskjellige arrangementer i løpet av året. 

Dette er en fin mulighet til å bli bedre kjent med andre ansatte, på tvers av fag og lokasjon - i tillegg til at det bidrar til nærhet og kunnskap om lokalsamfunnet vi alle er en del av.

Ansattfordeler

Som ansatt i SpareBank 1 Ringerike Hadeland har du gode lånevilkår, en svært god pensjonsordning og rabaterte forsikringer.

Alle ansatte har tilgang til flotte hytter i Norge og Sverige i tillegg til en leilighet i Torrevieja i Spania. 

SpareBank 1 er hovedsponsor for norges skilandslag. Gjennom dette sponsoratet får bankens ansatte også fordeler hos Craft, Blitz og andre samarbeidspartnere til landslaget. 

Banken sponser mange lokale arrangmenter, konserter og foredrag. På grunn av dette har vi ofte billetter som deles ut til ansatte kostnadsfritt. 

På alle kontorene våre har vi kantine med diverse pålegg, salatbar og enkle småmåltider. 

Vi skal være en arbeidsgiver som både ønsker og forstår at det finnes noe mer i livet enn bare arbeid. De aller fleste har fleksitidsordninger og sommertid fra 08:00-15:30 i tidsrommet 15. mai til 31. august.

Bankleiligheten i Spania har tilgang til badebasseng, men ligger også i gåavstand til en av byens strender.