Om banken

Datterselskaper

Her er en kort presentasjon av bankens datterselskaper


EiendomsMegler 1 Ringerike Hadeland AS

I 1992 kjøpte Ringerikes Sparebank K-eiendom AS sammen med eiendomsmegler
Borgar Flaskerud. I 1998 ble det etablert eiendomsmeglerkontor på Hadeland og
samtidig kom Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner inn på eiersiden.
Navnet på selskapet ble endret til Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS. Året
etter ble det foretattytterligere utvidelser gjennom kontorer på Vikersund og i
Hallingdal med Modum Sparebank og Sparebank 1 Hallingdals inntreden på
eiersiden. I 2001 ble det etablert kontor i Nittedal.

I 2010 fusjonerte selskapet inn EiendomsMegler 1 Gjøvik og overtok
eiendomsmeglervirksomheten til Ringbo BBL i Hønefoss. Virksomheten i Hallingdal
ble solgt til SpareBank 1 Hallingdal Valdres i 2011. Virksomheten på Gjøvik ble
solgt til EiendomsMegler 1 Hedmark i 2016. Samme år ble det opprettet nytt
kontor i Mjøndalen, samlokalisert med SpareBank 1 Modum.
Selskapet er i dag eid 80 % av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. EM 1 Ringerike
Hadeland er markedsleder i konsernets kjerneområder, Ringerike og
Hadelandskommunene, med markedsandeler mellom 45 – 60 % (Nittedal 25 – 30 %).
Se mer på eiendomsmegler1.no


SpareBank 1 Økonomihuset AS

Selskapet ble stiftet i 1973 som Ringerike Regnskapssentral AS.
Selskapet omfatter i dag Økonomihuset Regnskap og IT-Nett. Konsernet kjøpte
Økonomihuset i 2015, - som heleid datterselskap. Selskapet har en sterk markedsposisjon
og er en viktig driver for videre vekst i konsernet.
SpareBank 1 Økonomihuset AS har en sterk posisjon, med 35 – 40 % markedsandel i
Ringeriksregionen. http://www.okohuset.no/