Visjon

SpareBank 1 Ringerike Hadeland
- den anbefalte banken

 


Våre verdier


Forretningsidè

SpareBank 1 Ringerike Hadeland er en solid, lønnsom og selvstendig sparebank med hovedvekt i markedsområdene Ringerikes- Hadelands- og Nittedalregionen.
Banken tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester til personkunder, små og mellomstore bedrifter og offentlig sektor.