Konsernkunderegister, kundeoppfølging og markedsføring

Vi har felles kunderegister med andre selskaper, som vi er deleier i. Noe av dette kan brukes i markedsføring eller kundeoppfølging.


 Konsernkunderegister

Banker som samarbeider med andre selskaper innenfor samme finanskonsern eller konserngruppe kan ha et felles kunderegister.  Dette gjelder bl.a. for forsikringsselskap, finansieringsforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond. Formålet med konsernkunderegisteret er å administrere kundeforholdet og samordne tilbudet av
tjenester og rådgivning fra de forskjellige selskapene i konsernet/gruppen.

Konsernkunderegisteret vil inneholde nøytrale opplysninger om deg, som navn, fødselsdato, adresse og kontaktopplysninger, opplysninger om hvilket konsernselskap du er kunde i og hvilke tjenester og produkter du har avtale om. Fødselsnummer kan utleveres til og registreres i felles konsernkunderegister når formålet er administrasjon av kundeforhold.

Kundeoppfølging og markedsføring

Vi vil informere deg om produkter innen de produktkategoriene hvor det allerede foreligger et avtaleforhold mellom oss. Våre produkter deles i følgende kategorier:

  • Betalingstjenester
  • Spare- og innskuddsprodukter
  • Lån og andre kreditter

Uten samtykke fra deg vil vi kunne benytte følgende nøytrale opplysninger til kundeoppfølging og markedsføring: ditt navn, kontaktopplysninger, fødselsdato og hvilke tjenester eller produkter du har
inngått avtale om. Slike nøytrale opplysninger vil vi eventuelt innhente fra et felles konsernkunderegister.

Markedsføres det produkter og tjenester innen en annen produktkategori enn den som vi har inngått avtale om (se første avsnitt), kreves det samtykke fra deg for å benytte andre kundeopplysninger enn de nøytrale.

Du kan ved henvendelse til oss kreve ditt navn sperret for bruk i markedsføringsøyemed