2016

SpareBank 1 Ringerike Hadeland reduserer renten


SpareBank 1 Ringerike Hadeland reduserer renten

Som følge av Norges Banks reduksjon av styringsrenten i midten av mars, har SpareBank 1 Ringerike Hadeland besluttet å redusere rente på boliglån med inntil 0,15 %-poeng.

Vi har i første omgang valgt å prioritere de unge med relativt nyetablerte boliglån, forteller adm. banksjef Steinar Haugli. Selv om rentenivået er svært lavt, er inngangsbilletten til egen
bolig i bankens markedsområde høy. Vi bor i et attraktivt område av landet med stort potensial for vekst, og dette reflekteres i boligprisene, forteller banksjefen.
Det rekordlave rentenivået utfordrer bankene med en stadig synkende rentemargin.

Banken tilbyr boliglån med 3 års binding til 1,95 % p.a.

Laveste nominelle rente for boliglån for unge blir 2,20 % p.a.

Renteendringen gjelder fra 1. april 2016 for nye lån.

Det foretas også tilpasninger på innskuddssiden.

 

Hønefoss, 29. mars 2016

SpareBank 1 Ringerike
Hadeland

Kontaktperson:

Steinar Haugli  
Adm. banksjef
 971 95 437