Talenstipend - pressemelding

500.000 kroner til TALENTSTIPEND FOR UNGE


Sammen med 3 solide Sparebankstiftelser etablerer SpareBank 1 Ringerike Hadeland eget stipend til unge, talentfulle utøvere!

Stipendet tildeles unge talenter, 15 – 35 år, hjemmehørende i Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner, Nittedal eller Gran.

Det skal fortrinnsvis deles ut til enkeltperson som utmerker seg innen
idrett, kultur eller kompetanseutvikling (forskning /utdanning).

Distriktet vårt er avhengig av unge, ivrige mennesker som kan og vil, sier banksjef Informasjon og Samfunn Kristin Ruud. 

Målet er at stipendet skal gi mot og inspirasjon til videre satsing og utvikling.

Hele 500.000 kroner er satt av til ungdomsstipendet – og søknadsfristen er 1. mai 2016.

Juryen er sammensatt av representanter fra stiftelsene og
banken og stipendet(ene) deles ut tidlig høst 2016.

Hønefoss, 1. mars 2016

SpareBank 1 Ringerike
Hadeland

Kontaktperson:

Kristin Ruud  
Banksjef informasjon og Samfunnskontakt
 928 94 737

 


Kontaktpersoner