Lokalbanken setter renten ned, og åpner dørene opp

SpareBank 1 Ringerike Hadeland bestemte fredag å sette ned utlånsrentene med inntil 0,40%. Bakgrunnen er Norges Banks renteendring på 0,25%, kombinert med endringer i pengemarkedsrentene. Laveste ordinære utlånsrente blir Grønt Boliglån, med nominell rente fra 1,6 %.

- Som lokal bank og hjørnesteinsbedrift tar vi et særskilt ansvar for å bistå våre kunder gjennom denne spesielle tiden. Vi er i tett dialog med kundene våre, og bistår på mange måter. Utviklingen i rentemarkedet gjør at vi nå kan sette rentene ytterlige ned. Vi setter den også ned raskt, sier administrerende banksjef Steinar Haugli.


I likhet med ved forrige rentenedsettelse i mars, skal bankens lånekunder få effekten så snart som mulig. Ordinær varslingsfrist fravikes, og eksisterende kunder vil få ny rente allerede fra 25. mai.


- Vår bank er solid og godt rustet for å håndtere krisen. Det gir våre kunder trygghet. Vi er den lokale banken som skal være konkurransedyktig på vilkår, i tillegg til at vi gjennom et svært aktivt samfunnsengasjement bidrar til å utvikle regionen til et stadig bedre sted å bo og drive virksomhet, legger han til.


For innskudd gjelder normal varslingsfrist på åtte uker.
Alle kunder varsles individuelt og direkte om effekter av renteendringen i løpet av to uker. Kunder med nett- og mobilbank får renteendringsbrev digitalt, som dokument i meldinger. Kunder som ikke har digitalbank, får brev i posten. 

Åpner opp

Banken har siden mars praktisert åpen bank med lukket dør. Det betyr at banken har vært åpen, men at bankens medarbeidere har benyttet nye metoder for de gode samtalene med kunder. Kunder som har hatt behov for å få løse praktiske oppgaver i lokalene har blitt invitert inn, med gode smitteverntiltak. Samtidig har banken tatt i bruk nettmøter, telefonmøter, og andre digitale hjelpemidler, som gir personlig service på en smittesikker og praktisk måte.


- Mandag 11. mai åpner vi igjen dørene ved lokalbankene på Jevnaker, Gran og i Hønefoss. Dette er første fase i normaliseringen. I neste fase vil vi åpne Hole og Nittedal, hvor det inntil videre fortsatt blir åpen bank med lukket dør, sier Haugli.

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Bjørn Rune Rindal
Adm. direktør
917 67 620
Bjørn Harald Blaker
Banksjef Marked og Kommunikasjon
911 40 559
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }